Laatste nieuws:
Gaston Van Tichelt - Programma CD&V Essen - Verkiezingen 2018 - (c) Noordernieuws.be

Lezerscampagne: Gaston van Tichelt, CD&V

In onze reeks van de Noordernieuws lezerscampagne zijn we beland bij het laatste betoog. Aan het woord is Gaston van Tichelt, lijsttrekker van het CD&V.

Betoog Gaston van Tichelt CD&V
Iedereen verbinden

CD&V Essen is een lokale partij die als doelstelling heeft om heel Essen met elkaar te verbinden. CD&V Essen heeft een duidelijke kandidaat-burgemeester: Gaston Van Tichelt. Hij is een burgemeester van en voor iedereen. Onze doelstelling is dat Essenaren graag in Essen wonen en fier zijn op hun verenigingen, bedrijven en scholen. Politiek gekissebis kunnen we missen als kiespijn. CD&V Essen staat voor een gemeentebestuur dat werkt met een langetermijnvisie, dat midden tussen de mensen, over de partijgrenzen heen, een sociaal beleid voert, maar ook beseft dat daarvoor een sterke lokale economie broodnodig is.

Goed wonen in Essen

De voorbije jaren is er knap werk geleverd: het Sportpark, de fietspaden langs de Moerkantsebaan en de Nieuwmoersesteenweg, de vele investeringen op Hoek en momenteel de grote investeringen op Horendonk. We maakten van Essen een ‘kom-bijeen-gemeente’. (N)iemandsland, de Binck Banktour, we waren gastgemeente voor de Special Olympics, Essen werd “de Warmste Gemeente”, elk jaar beleven we de Internationale Cyclocross, …, wie is daar niet fier op? En evengoed zijn we fier op De Vlotter, op knappe bedrijven op de Rijkmaker, we zijn het scholencentrum van de regio. En nog zoveel meer. Kortom: het is goed wonen in Essen!

Speerpunten en uitdagingen

Het gemeentebestuur moet niet alles zelf willen doen, het moet er vooral voor zorgen dat onze verenigingen, bedrijven en scholen goed werk kunnen leveren. De gemeente moet een positieve partner zijn! Helpen daar waar het kan, zaken in gang zetten daar waar het nuttig is. Vertrouwen geven aan onze vrijwilligers en verenigingen, ruimte geven aan onze bedrijven.

CD&V Essen ziet de volgende jaren een aantal duidelijke uitdagingen: verkeersveiligheid, zorgen voor een propere, gezonde en veilige gemeente, het verenigingsleven koesteren en ondersteuning geven aan onze lokale economie.

Essen moet de top bereiken inzake verkeersveiligheid. Met de grote investeringen in fietspaden zijn we al op de goede weg. Dit beleid moeten we resoluut verder zetten. Vooral de voetpaden moeten aangepakt worden. Binnen zes jaar moeten alle Essense voetpaden er pico bello bij liggen.

Het Essense bedrijfsleven is van cruciaal belang. Ondernemingen en zelfstandigen zorgen voor jobs, voor sponsoring van verenigingen en voor zoveel meer. De gemeente moet hen helpen om te ondernemen: hen ruimte geven, een ambtelijk aanspreekpunt, een efficiënte dossierbehandeling zonder bureaucratie. Dit geldt trouwens ook voor de landbouw. De landbouw mag niet in het verdomhoekje staan, integendeel. Gewoon de gemeente als een positief ingestelde partner voor de bedrijven.

Als je in Essen komt, dan moet het opvallen dat het er proper is: netjes onderhouden, geen sluikstorten, gewoon een mooie uitstraling. Dat komt iedereen ten goede, dan ben je fier op je gemeente! We moeten keuzes maken over de mobiliteit in het centrum. Wij zijn voorstander om meer plaats te geven aan voetgangers en fietsers: zwaar verkeer moet zoveel mogelijk weg van het centrum, koeriers moeten aan de rand in een hub hun pakjes achterlaten, meer fietsstraten. Eenrichtingsstraten zijn voor ons geen taboe. Onze kinderen moeten veilig naar school kunnen fietsen. De schoolomgevingen moeten veiliger, en dat geldt ook voor de plekken waar vele kinderen samenkomen, bv. aan een jeugdlokaal.

Zorg en veiligheid voor iedereen

Recent hebben we met Klina een akkoord bereikt zodat Essen een vooruitgeschoven post krijgt van het ziekenhuis. Essenaren zullen voor medische zorgen minder naar Brasschaat moeten. En met de modernste technieken zorgen we ervoor dat Essen veilig blijft. Met slimme camera’s worden criminelen afgeschrikt en de wijkpolitie krijgt een moderne huisvesting op een strategische locatie: in het stationsgebouw. De anti-inbraaksubsidie breiden we uit naar de beveiliging van tuinhuizen. Onze brandweer en ambulance werken excellent! Dankzij een groot engagement van de vele vrijwilligers. Daar blijven we op inzetten!

Onze verenigingen zijn het peper en zout van Essen. Die samenhorigheid, ‘die kom-bijeen-cultuur’, moeten we aanmoedigen. Daarin moeten we investeren. (N)iemandsland was een heel groot succes. Dat moeten we herhalen! Een goed werkende uitleendienst, verenigingen aanmoedigen en koesteren, inzetten op evenementen, fier zijn op Essen, daaraan zal CD&V Essen elke dag werken! Samen met die duizenden vrijwilligers die Essen rijk is!

Strategische visie

CD&V heeft een strategische visie, waarbij we verschillende functies clusteren: de industrie op de Rijkmaker, het toerisme en recreatie aan het Hemelrijk, de gezondheid en welzijn (Zorgpunt, …) aan de noordelijke kant van de Nieuwstraat. En de Statie wordt onze Cultuurwijk. Een soort ‘Cultuurpark’, waarbij allerlei voorzieningen in elkaars buurt gelegen zijn en elkaar versterken: de Rex, Muzarto, Tatteljee. Van de kerk maken we een podiumkerk: een kerk die ook cultuur als nevenbestemming heeft. In de Cultuurwijk gaan we voor een plek waar we samen met de verenigingen de noden invullen: stockage van materialen, kleinere feestjes, enz.

Financieel gezond

Om al deze doelstellingen te bereiken, moet het gemeentebestuur zichzelf slim organiseren. We zetten het beleid voort om onze financiën gezond te houden. Eigenlijk zoals een huisgezin dat ook doet: stap per stap investeren, proberen altijd wat verder te geraken. Schulden om te investeren mogen, maar voor de gewone werking moeten we toekomen met onze jaarlijkse inkomsten. De voorbije jaren halveerden we onze schulden, zodat we de volgende jaren minder aan de banken afbetalen. Onze ruimtelijke ordening moet toekomstgericht zijn. Essen moet een groene en landelijke gemeente blijven. Daarom investeerden we de voorbije jaren ook in het milieubeleid: de Paterstuin aan de Rouwmoer, de Horendonkse Bossen, het Sportpark, maar evengoed in een offensief beleid om bomen aan te planten en het resoluut vermijden van pesticiden. Dat zetten we verder: onze gemeente moet de klimaatverandering aankunnen, door meer water te laten infiltreren en in te zetten op hernieuwbare energie.

We besturen met gezond verstand, met een lange termijnvisie, en rekening houdend met de wensen van de Essenaren. Daarom zullen we elke drie jaar een grote bevraging organiseren bij de bevolking. Hetzelfde als we vorig jaar hebben gedaan, toen 932 Essenaren een grote enquête invulden.

Om dit alles te kunnen waarmaken, heeft CD&V Essen een sterke ploeg van vijfentwintig kandidaten samengebracht. Trouwens, met meer vrouwen dan mannen! Ik hoop dat deze ploeg, en ons programma, uw vertrouwen krijgt!

Facebook48
Twitter
Follow Me
Tweet