Laatste nieuws:
Marc Scheepers - Programma verkiezingen Vlaams Belang Essen 2018 - (c) Noordernieuws.be

Lezerscampagne: Marc Scheepers, Vlaams Belang

Vandaag ons eerste betoog voor de Noordernieuws lezerscampagne. Marc Scheepers zal namens het Vlaams Belang de eerste punten uiteenzetten waarvoor zij zich sterk willen maken tijdens de komende legislatuur in de gemeenteraad.

Marc Scheepers - Vlaams Belang - Essen

De punten waarvoor wij voor U willen gaan vertegenwoordigen in de gemeenteraad:
Vervuiling Loods

We hebben een aantal weken gelden een persmedeling vrijgegeven over de de vervuiling van de grond ter hoogte van de spoorloods. Deze grond werd aangekocht door de gemeente, wetende dat er verontreiniging is. Wij zullen er op blijven hameren dat hierover volledige klaarheid wordt gegeven naar de burgers toe. Men kan het besluit van het bodemonderzoek niet zomaar naast zich neerleggen en de bevolking in het ongewisse laten.

Zwembad

Toen men tijdens de vorige legislatuur voor de verkiezingen stond, liet de coalitie uitschijnen dat er geen probleem diende verwacht te worden over het toenmalig zwembad. Twee jaar later hadden de Essenaren geen zwembad meer. Het kon niet rap genoeg dicht zijn. We willen pleiten dat er opnieuw een zwembad moet komen. Men probeert hierover vanuit het bestuur de aandacht af te leiden door te zeggen dat we misschien eens moeten kijken om samen met andere gemeentes een zwembad te bouwen. Die piste is gewoon tijdverlies, omdat deze al voorzien zijn van een zwembad. Wij zijn van mening dat men hier in een andere richting moet kijken om een rendabel zwembad te kunnen verwezenlijken met recreatiebad. En aangezien er eventueel grond moet worden afgegraven aan de spoorloods is dat de ideale plaats.

Woonbos

Het pestgedrag van de gemeente naar de bewoners van het woonbos moet stoppen. De situatie is nu eenmaal gekomen door het nonchalant beleid van vorige burgemeesters en de bewoners hoeven daar de dupe niet van te zijn. Wij zijn van mening dat ook deze personen van een menswaardig bestaan mogen genieten. Wij denken dan aan bijvoorbeeld een vorm van een wegverharding, die volledig past in een woonbos en de eigenheid hiervan niet in het gedrang brengt.

Mobiliteit

Essen heeft een masterplan nodig over mobiliteit. Wij hebben een plan hierover die veel politieke moed vergt. Toch is dit plan broodnodig teneinde de veiligheid van de schoolgaande jeugd in het bijzonder en de fietsers in het algemeen, een veilige doortocht, samen met de automobilisten te garanderen. Om te beginnen in de binnenvlakte tussen Grensstraat, Nieuwstraat, Beliestraat, Kerkstraat, Spoorwegstraat en Handelstraat. We zijn ook van mening dat er in de blauwe zones een mogelijkheid moet kunnen bestaan dat de bewoners kunnen beschikken over een bewonerskaart.

Jeugd

Natuurlijk verdient onze jeugd hierbij niet vergeten te worden. Wij, als Essense partij met het jongste lijsttrekkersduo, zijnde 38.5 jaar, willen de jeugd alle kansen bieden die wij hen kunnen geven. Daarom zijn wij van mening dat men hen de gelegenheid moeten geven om samen te komen, te fuiven, te sporten en zo meer. Wij zijn van mening dat de spoorwegsite hiervoor de ideale plaats is. Men kan er een zwembad plaatsen en sportinfrastructuur dat op de andere plaatsen nog niet aan bod is gekomen. Ook kan men de loods inrichten als fuifzaal/concertzaal, daar de gemeente er toch geen invulling voor heeft. Tevens kan men er repetitielokalen plaatsen. Mogelijkheden genoeg op die plaats. En met de directe toegang tot het spoor, is het het ook mogelijk om jongeren van buiten de gemeente aan te trekken.

Landbouw

We mogen ook de landbouw niet vergeten. Na vele gesprekken te hebben gevoerd met deze beroepstak, kwamen we tot de vaststelling dat er nogal wat verdoken armoede aan hen te beurt valt. We zijn een gemeente met een agrarisch karakter en dit mogen we toch niet laten verdwijnen. Als men het verschil ziet met vroeger over hoeveel boerenfamilies er overblijven door de jaren heen, moeten we vaststellen dat dit niet de goede kant op gaat. Samen met hen willen we aan een betere evolutie werken.

Sluikstorten

Toen we in de vorige legislatuur (2006-2012) kennis maakten met het Diftar systeem waarschuwde wij al dat dit het sluikstorten in de hand zou werken. Maar dit werd toen weggelachen door de meerderheid. Wat blijkt nu? Er zijn een paar individuen die er precies een sport van maken, om maar te noemen het woonbos, om daar een openbaar stort te maken. Er is dan ook van de gemeente uit geen repressie om de daders nog maar op te sporen. Er zijn hier middelen genoeg voor, daar deze stortplaatsen bekend zijn .

Asielbeleid

Wij zullen ook willen dat de Essenaar zicht heeft op de juiste cijfers over het lokaal asielbeleid, het aantal asielzoekers, vluchtelingen en illegalen.

Veiligheid

Als grensgemeente hebben we hier ook hier te maken met grensoverschrijdende criminaliteit en met de, in de meeste gevallen, daaraan verbonden drugcriminaliteit. Hier staan wij voor een zero-tolerantie.

Burgerparticipatie

Wij willen als partij Essen terug aan de Essenaren geven. Bij belangrijke dossiers moeten wij als gemeente ook het advies vragen en volgen van de bewoners. Er moeten info-avonden worden voorzien waar men de burgers naar hun mening vraagt en niet zoals nu, waar men zegt wat men gaat doen. En waarom geen referendum organiseren bij moeilijke dossiers?

Wonen

Essenaren moeten voorrang krijgen op de sociale woningmarkt. Er zijn bepaalde verkavelingen waar er al sprake is van verloedering en hier is dringend een opwaardering nodig teneinde om de leefbaarheid terug te laten primeren.

Ouderen

Net zoals bij de jeugd mogen we ook aan hen niet voorbij gaan. Na een leven van werken hebben zij ook recht op waardig ouder worden. Hierbij moeten we eens denken om het aantal serviceflats te optimaliseren. Hen een volwaardige klusjesdienst aan te bieden waar men op een gemakkelijke manier terecht kan en gebruik van kan maken. Voor diegene die de mogelijkheid hebben om thuis te blijven leven, moet ook hiervoor de ondersteuning en dienstverlening zijn.

Lokale economie

Terugkijkend moeten we toch vaststellen dat de detailhandel in Essen aan het inkrimpen is. De gezelligheid van de straten is weg en het nodigt ook niet meer uit om in die straten te gaan winkelen. De parkeerplaatsen zijn door onbekwaamheid van de studiebureaus verminderd, waardoor men nogal eens geneigd is om door te rijden naar waar wel parkeergelegenheid is. Voor ons is de economie de motor en de werkgelegenheid van de gemeente. Deze moet daarom optimaal zijn en hiervoor alle kansen krijgen die ze nodig heeft.

Kortom:
EERST ONZE ESSENAREN

Facebook30
Twitter
Follow Me
Tweet