Laatste nieuws:
Gemeenteraad Essen - Pijndossier verkaveling Heikant - (c) Noordernieuws 2018 - P1020143

Pijndossier eindelijk akkoord

Afgelopen dinsdag, 25 september, was de laatste gemeenteraad voor de verkiezingen van 14 oktober. De agenda was kort met slechts 6 punten, maar wel kwam er weer een pijndossier langs dat al 16 keer in verschillende vormen door de raad is behandeld. Het gaat om de verkaveling van 26 woningen in Heikant.

Kleine meerderheid voor verkaveling Heikant

Ook vorig jaar juni berichtten wij al over dit pijndossier. Toen was er een kleine meerderheid voor verdaging van de toenmalige verkavelingsaanvraag van een een stuk grond op de Heikant. Mede door de oppositie die één blok vormde en deels ook werd geruggesteund door de twee gemeenteraadsleden van de sp.a en een onthouding van stem door een raadslid van CD&V was er toen een kleine meerderheid. Hierdoor werd de aanvraag niet in stemming gebracht.
Ook deze keer deed Tom Bevers van N-VA/PLE een voorstel om te stemmen voor een nieuwe uitstel van het dossier. Hoewel het aantal verkavelingen in het nieuwe voorstel was gezakt van 29 naar 26 en de groene buffers breder waren geworden, was er op een hoop zaken waar de raad vorig jaar op aanstuurde geen gevolg gegeven. Zo werd er op aangedrongen dat de aanvrager ging praten met de omwonenden. Op veel punten leek het toch zo dat er veel niet was veranderd. Voor verdaging bleek echter een meerderheid nu niet te vinden en werd het voorstel in stemming gebracht. Deze keer was er een andere uitkomst en een kleine meerderheid van 13 stemmen was voldoende om akkoord te gaan met het voorstel.

Gemeenteraad vergadering Essen - Pijndossier Verkaveling Heikant - (c) Noordernieuws.be 2018 - P1020141

Akkoord voor aanschaf nieuwe ambulance

Van de andere punten die op de agenda stonden was in ieder geval het akkoord voor de aanschaf van een nieuwe ambulance wel het noemen waard. Ook werd er door raadslid Kevin Ooye van N-VA/PLE tijdens de rondvraag ingegaan op het rumoer, dat was ontstaan over berichten van vervuilde grond op de site van de oude douaneloods aan het Hemelrijk. Noordernieuws had al eerder een artikel over het terrein rond de oude douaneloods gepubliceerd en ook de reactie van de gemeente was op onze website terug te vinden.

Terrein rond douaneloods

Burgemeester van Tichelt wist met een goed en helder betoog overtuigend over te komen op de gemeenteraad. Hij gaf aan dat de vervuiling met SLAK zich bevindt op het zuidelijk deel van de site, terwijl de volkstuinen zich op het noordelijk deel van de site bevinden. Hij gaf aan dat dossier geheel toegankelijk was voor de heer Ooye. Ook merkte hij op dat het niet verwonderlijk is dat er op een oude industriële site dit soort vervuilingen worden gevonden. Ook zei hij dat wanneer deze, tot nu toe ongeroerde grond wordt ontwikkeld, er uiteraard bijkomende onderzoeken zullen plaatsvinden. Verder is het inmiddels traditie dat er enkele vragen worden gesteld over de werken aan Over D’Aa.

Onder voorbehoud heeft de volgende gemeenteraad plaats op dinsdag 23 oktober, een week eerder vanwege de herfstvakantie. Ook zal dit de eerste gemeenteraad zijn na de verkiezingen en wellicht zal dit invloed hebben op het verdere verloop.

VL

Facebook8
Twitter
Follow Me
Tweet