Laatste nieuws:
Omgeving douaneloods Essen - (c) Noordernieuws.be 2018 - P1020057s

Omgeving Douaneloods: Geen ‘voedingsbodem’ voor ongerustheid

Eerder publiceerden wij een persmededeling waarin zorgen werden geuit over de bodemkwaliteit op de locatie van de douaneloods aan het Hemelrijk. In een reactie van de gemeente Essen wordt ingegaan op deze zorgen en geconcludeerd dat er geen sprake is van een ‘voedingsbodem’ voor ongerustheid.

Tekst mededeling Gemeente Essen:

Omgeving douaneloods: geen ‘voedingsbodem’ voor ongerustheid!

Eerder deze week werden op de nieuwssite Noordernieuws middels een persmededeling vragen gesteld bij een mogelijke grondvervuiling nabij de douaneloods in Essen. Een bodemonderzoek uit 2008 zou wijzen op mogelijke gezondheidsrisico’s en er wordt aangedrongen op een sanering van het terrein.

Geen voorzorgsmaatregelen nodig
Op basis van meerdere onderzoeken die sinds 1998 nabij de douaneloods hebben plaatsgevonden, zijn de deskundigen formeel: er zijn geen redenen om de bodem te saneren. In de huidige staat van het terrein, dat ingedeeld is in verschillende werkzones met telkens andere ’gebruiksvoorwaarden’, zijn geen voorzorgsmaatregelen noodzakelijk.

Geen gevaar in de grond
Bij één bepaalde boring, aan de zuidkant van de douaneloods, trof onderzoeksbureau ABO sporen aan van slak. Dit restant van steenkool en erts wordt niet als bodem beschouwd, maar als steenachtig materiaal. In de bodem vormt het geen enkel gevaar. Als de grond in de toekomst ooit moet worden uitgegraven en/of afgevoerd, dan is bijkomend onderzoek nodig. Er is bijgevolg geen enkel risico voor omwonenden of bezoekers van de jaarlijkse Cyclocross.

Veilig en gezond tuinieren
Op het terrein ten noorden van de loods, waar zich de Samentuin bevindt, vond ook bijkomend onderzoek plaats. Om de grond volledig tuinklaar te maken, ondernam de gemeente twee jaar geleden extra grondbewerkingen. De waterhuishouding is er nu volledig onder controle. Recente metingen tonen aan dat de grond er zuiver is. Ook VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) bevestigde dat tuinders met een gerust gemoed gebruik kunnen maken van de Samentuin.

Kortom, er is geen enkele ‘voedingsbodem’ voor ongerustheid!

Facebook81
Twitter
Follow Me
Tweet