Laatste nieuws:

Bewoners Hemelrijk niet blij met afsluiting door paaltjes

Afgelopen week werd de Hemelrijk geknipt door op de T-splitsing met de Grensstraat paaltjes te plaatsen. Dit om de straat verkeersluw te maken en de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen. Maar een groot aantal bewoners is hier niet blij mee en dat is zachtjes uitgedrukt!

Automobilisten lappen regels aan hun laars

Eigenlijk is het te bizar voor woorden, dat er allerlei maatregelen genomen moeten worden, omdat er zoveel automobilisten zijn die het vertikken zich aan de snelheid te houden. Op zoveel plekken wordt geklaagd over hardrijders, maar kennelijk vinden die dat ze zich nergens iets van hoeven aan te trekken. Al deze maatregelen zijn kostbaar, maar kunnen in sommige gevallen ook wrevel en boosheid opwekken. Zoals bij bewoners van de Hemelrijk, die zonder overleg geconfronteerd werden met een doorgaande weg die ineens doodlopend werd.

Melding dat straat geknipt werd

De bewoners kregen een brief die meedeelde dat de straat geknipt zou worden, ter hoogte van de T-splitsing met de Grensstraat en dat de maximumsnelheid naar dertig kilometer ging. Het verkeer moet nu via de Handelsstraat, het centrum en de Hollandsedreef omrijden. Van tevoren werden verkeerstellingen verricht om de verkeersbewegingen in die straten te onderzoeken.

Veel meer verkeersdrukte

Op deze afsluiting wordt niet bepaald opgetogen gereageerd en er zijn veel boze reacties. De Handelsstraat bijvoorbeeld, is onderdeel van de fiets-o-strade. Deze is niet altijd overzichtelijk en er staan veel geparkeerde auto’s langs de zijkanten. De toegankelijkheid voor hulpdiensten en bezorgdiensten wordt ook sterk verminderd. Die moeten vanaf nu allemaal, net als al het andere verkeer, via de ingang van de Moerkantsebaan, wat dus veel meer verkeersdrukte oplevert voor de bewoners aan die kant van de Hemelrijk. Plus dat er op deze niet brede straat nu veel meer tegenliggers zijn, zodat de situatie eigenlijk gevaarlijker wordt.

Oversteek Moerkantsebaan gevaarlijk

Mensen die vanaf Qville naar hun werk gaan of naar Nispen of Roosendaal, moeten nu helemaal omrijden. Het punt bij Robotland was al aanmerkelijk drukker en zal nu nog veel drukker worden. Plus dat de oversteek op de Moerkantsebaan als gevaarlijk wordt beschouwd. Fietsers, die vaak pas op het allerlaatste moment te zien zijn, verkeer komend van beide kanten plus van de drankenhandel, maken de situatie zeer onoverzichtelijk en onveilig. Door de plaatsing van de paaltjes zal de oversteek nog veel drukker en dus onveiliger worden.

Sommige straten niet berekend op toename verkeer

De gemeente meldt dat er in september een evaluatie zal komen en dat de groene long van het park uitgebreid gaat worden. Dit zal meer wandelaars en fietsers aantrekken, maar dan moet de situatie wel veilig zijn. Maar mensen die vanaf Qville naar hun werk gaan, moeten nu helemaal omrijden. Het punt bij Robotland was al aanmerkelijk drukker en zal nu nog veel drukker worden. Draagt deze situatie dus bij aan de veiligheid? Plus dat de andere, genoemde straten ook veel meer verkeer te verwerken krijgen. Straten zoals de Handelsstraat zijn hier niet op berekend.

Nu de slechtste locatie

Heel wat mensen zijn ook in Qville komen wonen, vanwege de nabijheid van de Nederlandse grens, dit bijvoorbeeld in verband met werk. Of zoals iemand opmerkte: “We hebben voor deze locatie gekozen, omdat die het beste was. Nu is die het slechtste.” Saillant detail is ook, door meerdere bewoners in de Hemelrijk aangevoerd, dat de teller in verband met de verkeersbewegingen er dan weer wel en dan weer niet hangt. Ook dat de paaltjes al diverse malen verwijderd zijn, onder andere toen er een feest in een horecagelegenheid langs het traject werd gehouden. Toen was ook de teller niet aanwezig en de paaltjes stonden er ’s middags, maar waren een paar uur later verwijderd.

Bewoners Hemelrijk niet blij met afsluiting door paaltjes

Andere oplossingen

Alle bewoners zijn het er over eens dat er iets aan de absurde snelheden van het sluipverkeer gedaan moet worden, maar niet op deze manier. Dit kan ook gerealiseerd worden met snelheidsremmers verkeerssluizen, grote bloembakken, verkeersdrempels, aparte fietspaden, … De situatie die nu gecreëerd is, draagt niet bij aan de veiligheid en doet er eerder aan af. En dit allemaal vanwege mensen die het vertikken normaal te rijden. Bovendien maken de paaltjes voor sommigen echt niet uit, die rijden er omheen. Dus werd er een hek geplaatst, dat net zo gemakkelijk ook verwijderd kan worden. Dus is de afsluiting de oplossing of juist het tegenovergestelde?

NN