Laatste nieuws:
Vervuilde grond op loods rangeerterrein Essen - (c) Noordernieuws.be 2018 - P1020057u

Onduidelijkheid over vervuilde grond bij douaneloods

In een persmededeling eist het Vlaams Belang Essen, dat de gemeente het terrein Hemelrijk saneert.

Zo’n zes jaar geleden kocht de gemeente Essen het voormalige NMBS-rangeerterrein Hemelrijk aan. Nadat het oorspronkelijke idee om op het terrein een sporthal te bouwen moest worden afgevoerd, beperkt de sportactiviteit zich er tot een jaarlijkse veldcross. Enkele dagen voor de cross spelen kinderen op het terrein en wat verder (in het noorden van de site red.) heeft de gemeente volkstuintjes laten aanleggen. Vlaams Belang Essen stelde vragen bij de magere invulling van het terrein. Ze kwam tot de constatering dat het gebruik ervan niet zonder risico is. De grond blijkt vervuild met een kankerverwekkende PAK en zware metalen.

Uit informatie die de partij kon inzien, blijkt dat een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in maart 2008, de geruststellende conclusie die werd getrokken uit een kort daarvoor uitgevoerd oriënterend bodemonderzoek, sterk betwijfelt. Het verkennend onderzoek stelt vast –zo staat in het rapport– dat, aangezien er ter hoogte van twee boringen een verontreiniging met PAK en zware metalen werd aangetroffen, de ‘aanwezigheid van een ernstige bedreiging niet kan worden uitgesloten’. Zeker wanneer het terrein wordt gebruikt als bijvoorbeeld sportterrein. Een van de twee stalen overstijgt de norm. Het aanbrengen van een betonverharding ter hoogte van de verontreinigde zone kan het risico verminderen stelt het onderzoek. Omdat de grootte van de verontreiniging niet gekend is, besluit het onderzoeksrapport dat bijkomende boringen nodig zijn. Het rapport wijst er eveneens op dat het eventueel uitgraven van de verontreinigde zone best wordt begeleid door een erkend bodemsaneringsdeskundige.

Mogelijk vervuilde grond douaneloods

Vlaams Belang Essen vindt dat het terrein niet door de gemeente gebruikt mag worden voor een sportmanifestatie. Ook niet dat de gemeente toelaat dat er kinderen op spelen en vlakbij volkstuintjes laat aanleggen, terwijl een onderzoek mogelijke ernstige vervuiling van de bodem aantoont. De omvang van de vervuiling is namelijk nog niet gekend. De gemeente mag geen risico nemen dat de gezondheid van omwonenden of gebruikers van het terrein zou kunnen schaden. De gemeente moet zelfs het voorbeeld geven. Daarom eist Vlaams Belang Essen dat gemeente het terrein Hemelrijk onmiddellijk saneert.

Bron: Vlaams Belang Essen

Noordernieuws.be heeft dit dossier enkele weken geleden in handen gekregen. Aan de hand van de inhoud hiervan heeft Noordernieuws vorige week dringende vragen gesteld bij de gemeente Essen en het betrokken onderzoeksbureau. Na herhaaldelijk aangeven wordt nu nog gewacht op reacties van deze beide partijen. Bij ons is namelijk niet bekend of dit alle resultaten en bevindingen zijn en of er nog meer proefboringen zijn geweest. Buiten de jaarlijkse cyclocross is kennelijk nog geen definitieve bestemming aan de grond gegeven. Ook is voor ons duidelijk dat de boring, waarvan de vervuiling boven de norm komt, zich op het zuidelijk deel van de site bevindt en dat tussenliggende boringen meer richting het noorden geen norm-overschrijdende uitslagen hebben. Zodra meer feiten bij ons bekend zijn, zullen we u hier over informeren.

Facebook87
Twitter
Follow Me
Tweet