Laatste nieuws:
Gemeenteraad Essen 2019 - P1030005u8

Robot heet raadsleden en publiek welkom

Afgelopen week was in Essen de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie, waar iedereen werd verwelkomd door een Robot. De gemeenteraad werd in halverwege onderbroken vanwege een vergadering van het AGB, waarin Robotland een presentatie hield. Tijdens deze vergadering moest het publiek en pers de zaal verlaten, want de vergadering van het AGB was gesloten. Daarna ging de gemeenteraad weer verder, zodat de beslissingen in AGB meteen in de gemeenteraad konden worden behandeld.

Robotland

Voor Robotland was het min of meer de dag van de waarheid. De laatste agendapunten van de gemeenteraad hadden te maken met zaken rond het AGB, waaronder een erfpachtovereenkomst met Robotland bvba. Uiteindelijk werd besloten dat de rangeerloods voor een periode van 54 jaar in erfpacht kwam van de organisatie rond het educatieve centrum Robotland. Tom Bevers had namens N-VA/PLE amendement ingediend, waaronder de duur het erfpacht, maar alle voorstellen werden door de meerderheid van de raad weggestemd. Hiermee lijkt de komst van Robotland slechts een formaliteit.

Gemeenteraad Essen - Robot - (c) Noordernieuws.be - P1020894

Uitbreiding GAS-reglement criminele motorbendes

Een opvallend agendapunt dat werd besproken was een uitbreiding van het GAS-reglement. Het gaat hier om de voorwaarden voor clubhuizen van motorclubs. Essen heeft al een aantal jaren verenigingen die zich rechtstreeks of zijdelings richten op motorfietsen. Sinds enige tijd worden er in Nederland steeds meer criminele motorbendes door de rechter verboden. Hierdoor zijn er steeds meer zogeheten ‘1% motorclubs’, die zich net aan de andere kant van de grens in België vestigen.
Inmiddels is er bijvoorbeeld in Essen Horendonk een motorclubhuis van een afsplitsing van No Surrender. Een motorclub die veelvoudig gelinkt wordt aan zware criminele activiteiten. In het publiek zaten een aantal leden van de Harley-Davidson Club Essen en ook de wijkagent was voor dit agendapunt speciaal aanwezig op de gemeenteraad.
Voor N-VA/PLE was de tekst van de toevoeging van GAS-reglement niet voldoende en zij onthielden zich van stem. Waarbij Robin Jakobs nog wel aangaf dat de fractie van N-VA/PLE geen voorstander was van criminele motorclubs. Opvallend was dat beide fractieleden van Vlaams Belang wel tegen deze toevoeging was in het GAS-reglement. Marc Scheepers zei tijdens de behandeling van dit agendapunt, dat niet alle motorclubs tot de 1% clubs behoren. Waarschijnlijk was dit één van de redenen waarom Vlaams Belang tegenstemde en het belang van de bestaande, niet-criminele, Essense motorclubs in geding zag komen. Dit woog kennelijk zwaarder dan meer middelen inzetten om vermeende criminele motorclubs beter te kunnen aanpakken. Tijdens de onderbreking van de raad gaf één van de aanwezige vertegenwoordigers van Harley-Davidson Club Essen vereniging aan niet bang te zijn dat deze toevoeging gevolgen zou hebben voor hun vereniging. Harley-Davidson Club Essen is namelijk 100% legitiem en wordt niet geassocieerd met criminele activiteiten.
Feit is dat het GAS-reglement met deze toevoeging werd uitgebreid.

Gemeenteraad contract inschrijving - (c) Noordernieuws.be - P1030006

Andere punten

De gemeenteraad was, na een toezegging van Schepen Brigitte Van Aert dat er een aantal zaken zouden worden aangepast, akkoord met de komst van de eerste riksja die gebruikt kan worden om minder mobiele mensen zo nu en dan toch buiten op de fiets te krijgen. De verlening van de riksjafiets zal verlopen via het Dienstencentrum. Het is te hopen dat er dan een mogelijkheid zal komen om de riksja ook juist in het weekend beschikbaar te stellen. De minder mobielen brigade verzorgt bijvoorbeeld alleen maar ritten tijdens werkdagen, omdat in weekend niet gewerkt wordt op het Dienstencentrum. Ondanks dat er best vrijwilligers zijn die ook zo nu en dan in de weekend minder mobiele mensen willen vervoeren. Juist dan zou de riksja veel gebruikt worden.
Jokke Hennekam en Diane Van Ginderen hadden ook twee agendapunten ingediend. Het eerste had betrekking op het realiseren van rookvrije speeltuinen. Waar ‘Jij Maakt Essen sp.a’ nog begon met een voorzichtig voorstel om te beginnen met het Stoerwoud, kon dit voorstel op een brede draagkracht rekenen binnen de gemeenteraad. Uiteindelijk werd besloten dat alle speeltuinen borden zullen krijgen waar het roken wordt ontmoedigd, om zo een eerste rookvrije generatie te kunnen stimuleren. Er ging zelfs geluiden op om deze borden op te nemen in het GAS-reglement, zodat er ook echt boetes uitgedeeld kunnen worden.
Het andere voorstel had betrekking op een ‘luierbank’, zodat jonge gezinnen met weinig financiële mogelijkheden een steuntje in de rug konden krijgen. Schepen Brigitte Van Aert had hier inmiddels al met meerdere partijen over gesproken en zo zullen er bij sociale kruidenier ‘t Kabaske bundels luiers beschikbaar komen. Hennekam zou graag zien dat er meerdere ‘luierbanken’ komen, want niet iedereen kan bij ‘t Kabaske terecht, terwijl ze misschien toch geen geld hebben voor luiers.
N-VA/PLE kreeg steun in hun voorstel om co-working ruimtes te realiseren, waar kleine zelfstandigen aan een gunstig tarief een ruimte kunnen huren om zich beter te kunnen ontwikkelen als onderneming. Marc Scheepers van het Vlaams Belang had kritiek op het begeleid oversteken van kinderen bij scholen. Een argument was dat veel kinderen hierdoor niet meer goed kijken alvorens ze oversteken, omdat de verkeersbegeleiders ervoor zorgen dat ze niet meer hoeven op te letten. Burgemeester Van Tichelt gaf aan dat de politie deze begeleiders opleidt en dat het niet aan de gemeente is om zich hier mee te bemoeien. Iedereen die helpt met het begeleid oversteken moet daar eerst een opleiding voor volgen bij de politie.

Facebook was weer terug

Een aantal maanden werd tijdens de raadsvergadering het gebruik van Facebook niet meer waargenomen door ons, maar afgelopen dinsdag was het weer raak. N-VA/PLE had al een reactie klaar over de komst van Robotland. Eer reactie die vooral de kosten van het project in vraag stelde. Later volgde nog het berichtje over de komst van de co-working ruimtes. Tijdens de raadsvergadering maakte ook ‘Jij maakt Essen sp.a’ gebruik om met trots hun succes op het komen van de rookvrije speeltuinen te etaleren.

De volgende gemeenteraad zal normaal doorgaan op dinsdag 27 augustus.

VL

Facebook101
Twitter
Follow Me
Tweet