Laatste nieuws:
Dirk Smout - N-VA PLE Essen - verkiezingen 2018 - Lezerscampagne Noordernieuws.be

Lezerscampagne: Dirk Smout, N-VA/PLE

Inmiddels zijn we alweer aanbeland bij ons voorlaatste betoog van onze Noordernieuws lezerscampagne. Vandaag is het de beurt aan Dirk Smout, lijsttrekker van N-VA/PLE.

Tekst betoog Dirk Smout

 
Ik hou van Essen. Het is goed wonen in onze een mooie gemeente en er valt heel wat te beleven. Net omdat ik dat zo wil houden, moet het beleid worden bijgestuurd. Want als we de lijn doortrekken die de ploeg van Gaston Van Tichelt de voorbije jaren aanhield, gaat Essen verstedelijken. Ik ben er trots op dat N-VA/PLE klaar staat om die opdracht waar te maken. Met een sterke ploeg, die veel ervaring opdeed binnen én buiten het gemeentehuis. En met klare en doordachte voorstellen om Essen veilig, leefbaar, welvarend en actief te houden. Ik kijk er al naar uit om de verantwoordelijkheid te nemen om die ideeën ook te realiseren.

Een veilig Essen

Veiligheid, in het verkeer maar ook daarbuiten. Niet voor niets het eerste thema waar ik het over wil hebben. Op veel plaatsen, zoals in de centrumstraten van Essen, is het verkeer te druk en onveilig geworden. Over de inrichting en de mobiliteit in Essen gaan we daarom snel knopen moeten doorhakken. Ik wil liefst op 1 januari beginnen aan een plan dat vastlegt hoe Essen er tegen 2040 moet uitzien. De herinrichting van Essen-Centrum is daarbij de eerste prioriteit. Maar ook de herinrichting van Wildert werd de voorbije jaren alsmaar uitgesteld – en dat door een burgemeester die daar zelf woont!

Er zijn de voorbije jaren enkele mooie fietspaden bijgekomen in Essen. En in de voorbije weken zijn er in alle haast ook nog een hele reeks bijgewerkt of opgelapt. Maar er zijn er te veel op het lijstje ‘te doen’ blijven staan. Veilige, goede en goed onderhouden fietspaden en aaneensluitende fietsroutes zijn daarom een topprioriteit voor de komende jaren.

Veiligheid is ook meer dan het verkeer, natuurlijk. Voor een veilige omgeving zorgen we samen, met respect voor elkaar en goede afspraken. U kan helpen door mee een oogje in het zeil te houden, bijvoorbeeld via de BINs. Maar ook de politie is heel belangrijk. Die moet de nadruk leggen op de problemen die de grootste impact hebben op het dagelijks leven van iedereen: diefstal en inbraak, overlast, het verkeer – en zwerfvuil!

Een leefbaar Essen

Essen is de voorbije jaren te snel volgebouwd: er zijn meer appartementen bijgekomen dan nodig was en er zijn grote nieuwe wijken gebouwd waar de Essenaren geen nood aan hadden. Dat was een keuze van het CD&V/sp.a-bestuur en wat mij betreft was het een foute keuze. Zo is Essen druk geworden en hebben we op sommige plaatsen ook samenlevingsproblemen naar hier gehaald. Dat wil ik stoppen. De open ruimte moet behouden blijven, de verkeersdrukte moet worden afgeremd. Ik kies daarom voor een voorzichtig woonbeleid en mik in de eerste plaats op de renovatie van bestaande huizen. Daarnaast wil ik alleen nog kleinschalig en gefaseerd verkavelen: met mondjesmaat enkele nieuwe gronden aanbieden aan jonge Essenaren, waarop ze zelf een woning kunnen bouwen.

Essen is een plattelandsgemeente. Dat kan niet zonder weiden, velden, bos en open ruimte. Er kwamen de voorbije jaren gelukkig heel wat bomen bij in onze gemeente en er ging veel aandacht naar het behoud van de natuur. Op dat goede werk willen we verder bouwen, door extra bossen aan te planten en door meer groene ruimte te voorzien.

Een leefbaar Essen moet ook een gezellig Essen zijn. Ik ben in de zomer altijd jaloers als ik door Nispen fiets en daarom wil ik in Essen meer plaatsen voorzien waar mensen samen kunnen komen, een wandeling kunnen maken, even gaan zitten, een koffie of een pintje drinken… In de eerste plaats wil ik daarom het Heuvelplein en het Sint-Jansplein in gezellige en levendige dorpspleinen veranderen.

Een actief Essen

Essen leeft. Maar om dat zo te houden moeten we extra ruimte en kansen geven aan onze verenigingen. Als het aan N-VA/PLE ligt, krijgt Essen een grote polyvalente ruimte, die voor elke activiteit anders kan worden ingedeeld en waar verenigingen een quiz, een fuif, een lezing of wat dan ook kunnen organiseren. Van zaal Rex maken we een toneelzaal, zoals Kadans in Wuustwezel.

De voorbije jaren kwam er sportinfrastructuur bij in Essen. De turnhal willen we zo snel mogelijk afwerken. Er ging ook belangrijke infrastructuur verloren. Bij de vorige verkiezingen beloofde CD&V nochtans het behoud van het zwembad in Essen. Maar “De Vennen” werd afgebroken, zonder alternatief. Daarom gaan we bouwen of meebouwen aan een nieuw instructiezwembad, zodat de Essense kinderen opnieuw op school kunnen leren zwemmen.

En tenslotte: sportverenigingen moeten kunnen sporten, muziekverenigingen moeten kunnen musiceren, jeugdverenigingen moeten activiteiten voor kinderen en jongeren opzetten. Vandaag gaat er soms te veel aandacht naar de administratie en de financiën. Daarom wil ik de gemeentelijke dienstverlening klantvriendelijker maken en de subsidies aanpassen. N-VA/PLE engageert zich ook om zes jaar lang géén prijsverhoging van de gemeentelijke dienstverlening aan de verenigingen door te voeren.

Een welvarend Essen

Iedereen is voorstander van welvaart en welzijn. Maar ze komen niet vanzelf. Wie in Essen onderneemt of een winkel uitbaat, heeft het niet altijd gemakkelijk. Ik wil daarom extra zuurstof geven aan de buurtwinkel om de hoek en aan de grotere winkels in onze gemeente. En om alle ondernemers te ondersteunen komt er een centraal aanspreekpunt in het gemeentehuis.

Essen is gelukkig ook een zorgzame gemeente met heel wat voorzieningen. Maar we moeten ook de noden van morgen opvangen. Daarom moeten de plannen voor een “woonzorgzone” aan De Bijster versneld worden uitgevoerd. Zo komen er meer serviceflats en meer ruimte voor mensen met een beperking. Ook de Polikliniek moet vernieuwd worden. En ik begrijp niet dat we mensen naar de huisarts willen sturen in Brasschaat. Essen moet dus een huisartsenwachtpost krijgen.

Tenslotte… Het Essense gemeentepersoneel doet goed werk, maar met een betere organisatie kan er nog professioneler gewerkt worden, voor minder belastinggeld. Zo kunnen wegenwerken anders worden aangepakt: met meer inspraak vooraf en een doordachte keuze van de aannemer – niet zoals Over d’Aa wordt aangepakt, dus…

Essen beter besturen, om te zorgen dat het hier goed om te leven blijft. Dat is de inzet van de verkiezingen op 14 oktober !

Facebook30
Twitter
Follow Me
Tweet