Laatste nieuws:
Essens Belang - Siegfried Heylen en Ward van Hees

Essens Belang betreurt persoonlijke aanval

Op woensdag 2 mei verscheen op Noordernieuws een artikel waarin de nieuwe lijsttrekker voor het Vlaams belang in Essen bekend werd gemaakt. Tevens werd er een verklaring gegeven hoe volgens het Vlaams Belang de breuk was ontstaan. Hierdoor zetelt raadslid Heylen nu namens Essens Belang in de gemeenteraad en zal ook onder deze naam opkomen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018.
Onnodig kwetsend

Tijdens een gesprek dat Noordernieuws afgelopen vrijdag had met twee bestuursleden van het nieuwe ‘Essens Belang’, Siegfried Heylen en Ward van Hees, gaven beiden aan dat vooral het aandragen van de privé-omstandigheden van raadslid Heylen als onnodig en kwetsend wordt ervaren. Wat hun betreft wordt ook de hoop uitgesproken dat vanaf nu er niet meer op de persoon wordt gespeeld, maar dat beide partijen elkaar zullen respecteren en alleen nog hun programma’s en standpunten laten spreken.

De breuk binnen Vlaams Belang Essen

Over de breuk binnen Vlaams Belang Essen is al veel gezegd. Tijdens ons gesprek wordt aangegeven dat het gehele bestuur van Vlaams Belang tot de laatste vergadering voor de bewuste gemeenteraad op 24 april unaniem akkoord was met een lijst onder de naam Essens Belang. Er is in de maanden ervoor ook een lobby geweest binnen de landelijke afdelingen van de partij om onder deze naam op te mogen komen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Al die tijd bleef de afdeling Essen hier voltallig achter staan. Uiteindelijk gaf de landelijke partij aan dat dit niet akkoord was.
Toen bleek dat er vanuit de partijtop geen draagkracht was, is de bom gebarsten. Een deel van het bestuur draaide ineens van standpunt. Enkele bestuursleden bleven bij het standpunt dat de naam Essens Belang meer mogelijkheden bood om een bredere groep kiezers aan te spreken. Zo is de splitsing ontstaan volgens de heren Heylen en van Hees.

Bredere doelgroep

Naast deze reactie geeft Essens belang ook aan dat zij nu de enige echte partij zijn binnen de Essense gemeenschap die een zuiver en alleen lokale agenda heeft. Er zijn geen landelijke standpunten die ze tot op lokaal niveau moeten volgen, terwijl ze voor Essen helemaal niet of nauwelijks van toepassing zijn. Ze geven aan dat het aantal aanmeldingen voor een lidmaatschap bij Essens Belang groter is dan toen ze nog nog gelieerd waren aan een landelijke partij.
Ward van Hees geeft verder aan dat op 1 september de officiële lijst van het Essens Belang bekend wordt gemaakt en dat er tegen die tijd ook duidelijk wordt gegeven over de leden van het bestuur van de partij. De komende periode gebruiken ze om een duidelijk programma te formuleren en om een sterke lijst te vormen voor de verkiezingen op 14 oktober.

Overpeinzingen

Het wordt steeds duidelijker dat Essens Belang zich zal richten op de lokaal geëngageerde kiezers. Als dit zich zo doorzet, en de lokale agenda van het Essens Belang sterk is, zal vooral NV-A/PLE een partij zijn die een deel van de kiezers zou kunnen verliezen aan het Essens Belang. Voor alle Essense partijen geldt natuurlijk dat hun programma zich vooral richt op de lokale zaken.

Tegelijkertijd is er ook een groep kiezers die zich dan weer laat leiden door een meer landelijk beeld van de politiek. In dit geval is een Partij als Essens Belang dan weer in het nadeel. Een ander nadeel is dat ze gedeeltelijk dezelfde achterban hebben als van het Vlaams Belang. Vraag is wat deze splitsing op electoraal niveau zal betekenen. Bij Noordernieuws zijn we in ieder geval erg benieuwd hoe de aanloop naar de verkiezingen zich verder zal ontwikkelen.

Facebook9
Twitter
Follow Me
Tweet