Laatste nieuws:
Marc Scheepers - Vlaams Belang Esen

Marc Scheepers lijsttrekker Vlaams Belang Essen

De verkiezingen voor de gemeenteraad komen er aan. Het is dan ook niet zo gek dat steeds meer partijen hun lijsten bekend maken. De eerste lijsttrekker die vandaag officieel wordt benoemd is Marc Scheepers die het Vlaams Belang zal vertegenwoordigen.

Deze bekendmaking staat natuurlijk ook in lijn met de jongste ontwikkeling waarbij er sprake is van een splitsing binnen de partij in Essen. Op de laatste gemeenteraad van dinsdag 24 april kondigde Siegfried Heylen aan dat hij voortaan verder zou gaan onder ‘Essens Belang’ en het Vlaams Belang niet meer wilde vertegenwoordigen.

Reactie Vlaams Belang

Afgelopen maandag had Noordernieuws een gesprek met de, toen nog aan te kondigen, lijsttrekker Marc Scheepers en voorzitter Stefaan de Nave. Tijdens dit gesprek bleek het artikel dat op de website van een landelijke krant verscheen in eerste instantie niet geheel volgens de waarheid is opgetekend. In dit artikel geeft Siegfried Heylen nog eens aan waarom hij en een aantal andere leden verder gaan onder ‘Essens Belang’. Voorzitter Stefaan de Nave gaf aan dat in de eerste publicatie van dit artikel stond dat de helft van het bestuur is opgestapt. “Dit klopt niet” zegt de Nave, “Zelfs met de vier bestuursleden die nu verder zijn gegaan onder ‘Essens Belang’ bestaat het huidige bestuur van Vlaams Belang nog altijd uit vijf personen.

Vlaams Belang Essen

Eén van die vier bestuursleden was overigens ook al eerder opgestapt.” Ook geven Scheepers en de Nave aan dat zij ook een zo breed mogelijke achterban willen bedienen, maar binnen de standpunten van de partij. De voorzitter geeft aan dat zijn partij in principe ook open staat voor buitenlanders, maar dat zij tegelijkertijd vinden dat de Vlaamse cultuur, normen en waarden daar niet voor hoeven te wijken. Ook wordt er aangegeven dat de privésituatie van Heylen het bestuur al had doen besluiten dat hij niet opnieuw lijsttrekker zou worden, alvorens hij zelf had besloten om onder ‘Essens Belang’ door te gaan. Marc Scheepers geeft verder aan dat heel wat leden, die in de loop der jaren de partij hadden verlaten, na de afsplitsing zich weer hebben aangemeld. Tevens werd er aangegeven dat er ook andere krachten in achterkamertjes een rol speelden, waarbij bepaalde andere partijen een belang hebben, of denken te hebben, bij het ‘Essens Belang’ in de gemeenteraad. Ook betreurt het Vlaams belang het feit dat zij hun zetel in gemeenteraad zijn verloren, terwijl het volgens hen netter was dat deze weer aan de partij werd teruggegeven.

Officiële verklaring

Naast dat Marc Scheepers en Stefaan de Nave tijdens het gesprek hun visie op de zaak gaven, komen zij ook met een officiële verklaring.
Deze luidt als volgt:
“De belangrijkste reden is dat Siegfried Heylen reeds langer wilde opkomen als ‘Essens Belang’ en dat het Vlaams Belang als ‘Vlaams Belang’ in alle gemeenten (op 1 of 2 uitzonderingen in Vlaanderen na) wil opkomen. Het Vlaams Belang is stevig lokaal ingebed en wil ook nadrukkelijk een lokale rol spelen. Dus omwille van soms nodeloze en nutteloze verruimingspogingen hebben wij geen geen naamsverandering nodig. Wie niet onder de naam Vlaams Belang kan of wil opkomen, en alle begrip daarvoor, hoeft niet als een halve ‘Vlaams Belanger’ en met mensen en middelen van Vlaams Belang op te komen. 
‘Essens Belang’ kon voor ons een communicatiemiddel en campagnemiddel zijn, maar het finale doel was dat er een Vlaams Belanglijst ingediend zou worden. We hebben geprobeerd dit de heer Heylen, die overigens uit een goed Vlaams-nationale familie stamt, aan het verstand te brengen, maar zonder resultaat blijkbaar.
Daarnaast zijn er ook privé-omstandigheden die ons vraagtekens deden plaatsen bij het politiek functioneren van Siegfried Heylen in Essen.
Dat de heer Heylen nu de vlucht vooruit heeft gekozen, was eigenlijk slechts een voorbode van onze beslissing om hem niet meer te handhaven als lijsttrekker.
Het had de heer Heylen gesierd zijn gemeenteraadzetel terug te geven aan het Vlaams Belang, de partij waarvoor hij verkozen werd.
Het Vlaams Belang zal in elk geval in Essen opkomen en zal eerdaags zijn lijsttrekker aankondigen.” (Red. inmiddels bekend, Marc Scheepers)

De eerste overpeinzingen

Al met al kunnen we stellen dat de campagne voor de verkiezingen in Essen officieel is losgebarsten. Of de splitsing goed gaat zijn voor het huidige bestuur onder leiding van CD&V of juist de oppositie ten goede komt zal de tijd uitwijzen. Feit is wel dat Vlaams Belang en het Essens Belang deels dezelfde achterban vertegenwoordigen. Dit zou er toe kunnen leiden dat beide partijen niet voldoende stemmen halen om in de Essense gemeenteraad plaats te kunnen nemen. Mocht dit het geval zijn, dan is de vraag waar deze zetel dan terecht komt. Ook is er een scenario mogelijk waarmee Essens Belang zich zal profileren als enige echte lokale partij, waar geen landelijke agenda meespeelt. In dit geval zou N-VA/PLE hier hinder van kunnen ondervinden. Voorlopig kan het nog alle kanten uit en er staat al zeker op de rechterflank van het politieke spectrum veel te gebeuren.

Voor Noordernieuws is Marc Scheepers namens het Vlaams Belang de eerste officiële lijsttrekker waar wij weet van hebben. De komende weken zullen er meer lijsten bekend worden en zal duidelijk worden hoe de verhoudingen komen te liggen voor aanvang van de verkiezingen op 14 oktober. Wij zullen onze lezers op de hoogte houden!

VL

Facebook30
Twitter
Follow Me
Tweet