Laatste nieuws:
Verharding wegen woonbos zonder bouwafval

Verharding wegen woonbos zonder bouwafval?

In de verharding van de wegen in het woonbos en de weekendzone vinden de omwonenden regelmatig stukjes afval die er niet in thuis horen, zoals spijkers of glas. Maar daaraan zou nu echt een einde moeten komen.

Marc Scheepers (VB) kwam terug op het punt dat hij in de vorige raad al maakte. Al te vaak rijden mensen in “het bos” hun autobanden stuk op spijkers of glas. Hij gaf aan dat er bovendien ook asbest zou zijn gebruikt voor het opvullen van de putten. Dat laatste kon infrastructuurschepen Brigitte Quick (CD&V) alvast onmiddellijk ontkennen. Maar ze gaf toe dat er in het gebruikte betonpuin een klein deel andere materialen dan beton zit. Ze gaf aan dat er extra personeel zal worden ingezet om dat te verwijderen en dat in de toekomst meer met porfierzand zal worden verhard. Maar gemakkelijk blijft het volgens haar niet. Als er hard wordt gereden ontstaan er natuurlijk snel putten en wordt het puin ook omgewoeld. Bovendien blijken de boordstenen die op verschillende plaatsen werden aangelegd om het wegdek op zijn plaats te houden niet zo goed te werken.

Geert Vandkeybus (N-VA/PLE) stelde nog vragen bij de verharding van een deel van het zandpad dat bij de Nolsebaan hoort, richting Stappersven. Hij vroeg zich af of het nu zoveel beter was dan het zandpad en maakte zich ook zorgen over het gebruikte materiaal. Dat bevat zoveel kalk dat het de plantengroei kan verstoren. Milieuschepen Helmut Jaspers (sp.a) antwoordde dat de verharding inderdaad niet oordeelkundig was gebeurd en opnieuw bekeken zal worden.

Bron: N-VA/PLE
Foto: Google Street View

Facebook105
Twitter
Follow Me
Tweet