Laatste nieuws:
Vlaams Belang niet meer in gemeenteraad Essen

Vlaams Belang niet meer in gemeenteraad Essen

Dinsdag 24 april kwam de gemeenteraad van Essen, zoals meestal op de laatste dinsdag van de maand, weer bijeen. Het grootste nieuws kwam van Siegfried Heylen, die na de laatste gemeenteraadsverkiezingen in 2012 namens Vlaams Belang zetelde in de raad.

Van Vlaams belang naar Essens belang

Siegfried gaf aan dat hij per direct niet meer namens het Vlaams Belang in de raad zetelt en dat hij verder gaat onder de naam ‘Essens Belang’. Hij verklaarde op deze wijze meer op te willen kunnen komen voor de belangen, die van toepassing zijn op Essen. Er is dus geen enkele link meer met het Vlaams Belang.

Met de aankomende verkiezingen op 14 oktober is dit een verrassende ontwikkeling. Betekent dit een versplintering binnen het lokale segment van de Essense politiek? Of is de achterban die Heylen vertegenwoordigt meer gefocust op landelijke thema’s en kan N-VA/PLE hiervan profiteren op 14 oktober?

De Loods

Tijdens de de vergadering van de gemeenteraad stond de rangeerloods als eerste punt op de agenda. In dit geval ging het om de dading van de NMBS binnen het patrimonium. Voor er fondsen beschikbaar waren voor de restauratie van de rangeerloods dreigde er, voor zowel de NMBS als het AGB Essen, een veroordeling wegens verwaarlozing. Echter, toen er een minnelijke schikking werd getroffen, was inmiddels bekend dat er fondsen beschikbaar waren gekomen. Hierdoor kwam de NMBS in een sterkere positie te staan aangaande toezeggingen rond de site van de loods. Dit is dan ook te zien aan de dadingsovereenkomst tussen de tweepartijen. De loods is altijd al een hekel punt geweest binnen verschillende partijen van de gemeenteraad. Uiteindelijk was er een meerderheid voor de overeenkomst, waarbij N-VA/PLE dan ook tegen stemde.

Volle agenda

De gemeenteraad van dinsdag 24 april kende een volle agenda. Dit mede door drie extra voorstellen uit de hoek van N-VA/PLE over wijk-werken, een Wifi-hotspot en een voorstel tot het maken van een advies voor de volgende legislatuur van de gemeenteraad. Ook tijdens de rondvraag kwamen er uit verschillende hoeken veel extra punten op tafel. Al met al was het een productieve vergadering voor de aanwezige leden. Een aantal punten die ook nog op de agenda stonden waren de veranderingen binnen het deeltijds kunstonderwijs, de personele wijzigingen binnen het OCMW en het huishoudelijk reglement van de Heuvelhal.

VL

Facebook29
Twitter
Follow Me
Tweet