Laatste nieuws:
Rustige gemeenteraad voor het zomerreces

Rustige gemeenteraad voor het zomerreces

Dinsdag 26 juni was de laatste gemeenteraad voor het zomerreces. Hoewel de agenda vol was, verliep deze raadsvergadering vlot en waren veel van de agendapunten slechts formaliteiten. Een van de meer opvallende agendapunten was de eedaflegging van de heer Stefaan Denewet tot adjunct-algemeen directeur. Dit is nog een gevolg van de inkanteling van gemeente en OCMW.
Vaststelling RUP

Ook is de langlopende definitieve vaststelling RUP eindelijk akkoord. Dit agendapunt houdt in dat er, onder andere, beperkingen worden gesteld in de bouw van appartementen. Maar ook andere zaken met betrekking tot ruimtelijke ordening worden in deze overeenkomst ondervangen. Bevers van N-VA/PLE geeft nog aan als reactie dat het lang genoeg heeft geduurd en hoopt dat er een meerderheid is om het plan goed te keuren. Bij de laatste commissievergadering had hij namelijk de indruk dat er wellicht vanuit CD&V hoek weer getornd werd aan de regels omtrent appartementen. Dit werd echter ontkracht door Jan Suykerbuyk van CD&V. Ook raadslid Arno Aerden van sp.a geeft aan dat er een mooie consensus is bereikt over de partijen heen. Hiermee was de definitieve vaststelling RUP akkoord.

Jaarrekening gemeente

Als laatste bijeenkomst van de gemeenteraad voor het zomerreces stonden ook de jaarrekeningen van het AGB en de gemeente op de agenda. Die van het AGB werd vrij duidelijk door de gehele raad akkoord bevonden, terwijl de jaarrekening van de gemeente geen ruggensteun kreeg vanuit de oppositie. Dat wil zeggen dat N-VA/PLE en Open VLD tegen hebben gestemd. De heer Tom Bevers gaf namens N-VA/PLE aan dat het jaarverslag wel verbeterd was wat betreft informatievoorziening, maar nog altijd te beperkt. Ook refereerde hij naar de verkeerde procedure voor de financiering van Essen als startplaats voor de BinckBank-tour 2017. Ook vorig jaar hekelde hij de financiële gang van zaken omtrent dit evenement.

Andere punten

Naast deze wat meer in het oog springende agendapunten waren er, zoals eerder al gezegd, veel punten op de agenda die meer overkwamen als formaliteiten. Veel van deze punten werden dan ook zonder al te veel vragen akkoord bevonden. Alleen had Robin Jacobs namens N-VA/PLE een opmerking over een deel van de tekst met betrekking tot de wijziging van het schoolreglement. Zo werd gerefereerd naar iets dat al sinds 2014 niet meer bestaat. Het stuk kwam van die tekst kwam op hem over alsof het wat knip- en plakwerk was van een bestaande tekst met een min of meer zelfde context en die ergens anders al was gebruikt. Afgesproken was dat deze tekst nog bekeken en, daar waar nodig, herschreven zou worden en dat N-VA/PLE dan ook akkoord was.

Rondvraag

Het laatste agendapunt was zoals altijd de rondvraag. Er werden enkele vragen gesteld over de heraanleg van Over d’Aa. Kennelijk lopen de projectdelen vertragingen op en dat werd nog eens ten tafel gebracht. Ook de communicatie tussen bewoners, aannemers en gemeente schijnt steeds moeizamer te verlopen. Zoals meestal had ook raadslid Brigitte van Aert weer een aantal punten die ze in de rondvraag naar voren bracht. Zo gaf zij aan dat het steeds moeilijker is voor organisatoren om te voldoen aan veiligheidsvoorschriften en de regels daaromtrent. De burgemeester geeft aan dat deze regels zijn gebaseerd op regelgeving en dat er een werkgroep is die gaat kijken of er zaken zijn die wat beter geregulariseerd kunnen worden.

Belgische shirtjes

Ook de het betoog van raadslid van Aert over de Belgische shirtjes viel op. Zij gaf aan de dat shirtje van Adidas, dat in de winkel ongeveer €89,00 kost, in vele landen door mensen wordt gemaakt onder omstandigheden die verre van ideaal zijn. Vaak verdienen zij per maand minder dan de prijs van een shirt. Zij maakte de leden van de raad er dan ook van bewust dat er een petitie is en liet deze rondgaan, zodat raadsleden deze individueel konden tekenen. Meer informatie hierover vind je op de website cleanekleren.be.

Daarnaast waren er natuurlijk nog meer op punten in de rondvraag. Noordernieuws heeft hier een selectie uit gemaakt. Toch is het wellicht goed om te weten dat er ook een openbaar verslag is van elke gemeenteraad. Deze is meestal beschikbaar vanaf het moment dat deze in de volgende vergadering akkoord wordt bevonden. Hier kun je alle punten van de rondvraag nog eens nalezen.

De volgende gemeente raad zal normaal doorgaan op 26 augustus 2018.

VL

Facebook10
Twitter
Follow Me
Tweet