Gemeenteraad Essen - Petitie tegen Grenscross - (c) Noordernieuws.be 2018

26 huishoudens Over d’Aa leveren petitie tegen Grenscross

Waar we bij de laatste gemeenteraad van 24 april mochten rekenen op nieuws voor aanvang van de maandelijkse bijeenkomst, was het ook bij de gemeenteraad van dinsdag 29 mei nog voor aanvang raak. Namens de bewoners van Over D’Aa las Mariette Vermeiren een petitie tegen de Grenscross voor die door 26 huishoudens was ondertekend.

Grenscross niet passend

Er wordt aangegeven dat de bewoners de jaarlijkse grenscross niet passend vinden en willen dat de gemeente dit evenement niet meer vergunt. In de petitie staat ondermeer dat de geluidsnormen worden overschreden en dat men last heeft luchtvervuiling en de stank van uitlaatgassen. In een korte reactie gaf burgemeester Van Tichelt aan met een uitgebreide schriftelijke reactie terug te komen. Ook gaf hij aan dat er bij de aanvraag van een dergelijke vergunning meerdere factoren een rol spelen. De gemeente hoort ook hier rekening mee te houden om tot een vergunning van een dergelijk evenement te komen.

Benoemingen OCMW

Na de laatste gemeenteraad op 24 april werden er al afspraken gemaakt die moesten leiden tot een nieuwe directeur en een financieel directeur bij het OCMW. Dat was nodig omwille van de inkanteling van het OCMW en de gemeente. Na de oproep waren er zowel voor de functie van directeur als financieel directeur twee personen die hadden gereageerd, waarmee de benoeming plaats kon vinden.

Gemeenteraad - Beediging Ivan Cockx - Noordernieuws.be 2018 - (c) Dirk Konings
Ivan Cockx (foto Dirk Konings)
De functie van directeur van het OCMW zal worden ingevuld door Ivan Cockx, die al werkzaam was als gemeente-secretaris van de gemeente Essen. De functie voor financieel directeur zal worden uitgevoerd door Bieke van Schoors. Zij was al financieel beheerder bij de gemeente Essen. Beide personen werden tijdens de gemeenteraad officieel beëdigd.
Gemeenteraad Essen - Beëdiging Bieke Van Schoors OCMW - Noordernieuws.be 2018 - (c) Dirk Konings
Bieke Van Schoors (foto Dirk Konings)
Intergemeentelijke samenwerkingen

De gemeente Essen gaat met een aantal intracommunautaire diensten al sinds jaar en dag samenwerkingen aan. Je kunt denken aan organisaties die voorzien in een aantal nutsvoorzieningen, zoals de Pidpa en Integan. De gemeente heeft vaak een belang in deze organisaties, waardoor zij mandaten hebben binnen deze organisaties. Een hoop van de intergemeentelijke samenwerkingen stonden tijdens deze gemeenteraad op de agenda. Een aantal mandaten moesten voor een nieuwe periode worden bevestigd. In veel gevallen was dit binnen de gemeenteraad unaniem akkoord. Alleen op het vlak van de energiemarkt staan een aantal veranderingen te wachten. Een aantal intracommunautaire diensten met betrekking tot de energiemarkt zullen waarschijnlijk gaan fuseren. De burgemeester geeft aan dat Essen vooral in het IVEG een groot belang heeft, waarmee de gemeente een sterke positie heeft binnen deze organisatie. Van Tichelt vreest dat met deze fusie de positie van de gemeente Essen minder sterk wordt.

Toeval?

Ook laat hij weten dat het het wel heel toevallig vindt dat deze fusie vooral vanuit de stad Antwerpen zo vlak voor de verkiezingen wordt geïnitieerd. Er wordt ook gevreesd dat de rendementen voor de gemeente lager zullen uitvallen bij een fusie. Vooral N-VA/PLE geeft aan deze visie van de burgemeester niet te delen. Wat hen betreft is een grotere samenwerking de weg vooruit in de steeds veranderende energiemarkt. Uiteindelijk wordt er binnen deze agendapunten gestemd, waarbij er per artikel met betrekking tot de fusie een opmerking wordt geplaatst door het gemeentebestuur. Bij de stemming was ook meteen duidelijk dat de meerderheid kwam van de bestuurspartijen sp.a en CD&V. Tegen stemden de partijen N-VA/PLE en Open VLD. Essens Belang onthield zich van stem.

Drukke agenda

Al met al was het een gemeenteraad met een drukke agenda waar veel besproken moest worden. Enkele andere punten hadden betrekking op ruimtelijke ordening, internationale samenwerking met Witzenberg, openbare infrastructuur, onderwijs en milieu. Daarnaast was er ook nog een besloten punt dat op de agenda stond waarbij publiek en pers niet aanwezig mochten zijn.

Mededelingen en vragen

Ook waren er nog veel vragen en mededelingen tijdens deze gemeenteraad. Alleen schriftelijk waren er al zeven toegekomen en ook tijdens de vergadering kwamen er nog veel vragen ten tafel. We zullen ons dan ook richten op een kleine greep van de vragen en mededelingen die werden besproken. Opvallend was de vraag van sp.a raadslid Arno Aerden gericht aan OCMW voorzitter Imelda Schrauwen. Hij geeft aan dat hij al bij de gemeenteraad van april 2017 had gevraagd in hoeverre er overleg was met de huisartsen en de gemeente in zake de, toen nog, plannen voor het openen van een huisartsenpost naast de spoedafdeling van AZ Klina in Brasschaat. Inmiddels is duidelijk dat mensen van Essen voortaan hier naartoe moeten wanneer zij in het weekeind een arts willen raadplegen. Schrauwen moest uiteindelijk toegeven dat deze vraag nooit is neergelegd bij de huisartsen. Hierop geeft Aerden aan dit toch wel ernstig te vinden dat dergelijke vragen die vanuit de raad komen niet worden doorgespeeld. Robin Jacobs van N-VA/PLE geeft aan dat hij graag zou zien dat de gemeente zich aansluit bij de actie ‘generatie rookvrij’.

Buxusmot

Brigitte van Aert van CD&V komt onder andere met een opmerking over de inmiddels beruchte buxusmot. Zij wil graag dat de website www.sosbuxusmot.be ook op de website van de gemeente wordt gelinkt. Inmiddels is dat al gebeurd. Hier kunnen mensen lezen wat zij kunnen doen tegen het ijverige rupsje.

Overpeinzingen

De verkiezingen komen met rasse schreden naderbij en dat is goed te merken in de gemeenteraad. Zo kan er al geconcludeerd worden dat CD&V en N-VA/PLE nog geen enkele toenadering zoeken. Dit was vooral te merken bij de stemming met betrekking tot de mandaten over de intracommunautaire diensten. Ook werd er tijdens de het vragenrondje nogal snauwerig gereageerd op een vraag van N-VA/PLE raadslid Kevin Ooye. Schepen Brigitte Quick liet in haar antwoord vallen dat ze niet snapte dat deze vraag, die eerder ook al bij de betreffende commissie was beantwoord, opnieuw in de gemeenteraad ten tafel kwam. Voorlopig is de kans klein dat het gemeentebestuur na de verkiezingen zal bestaan uit een combinatie van deze twee partijen.

Verder heeft de redactie van Noordernieuws nog een opmerking bij het feit dat Essenaren tegenwoordig in de weekeinden naar Brasschaat moeten om een huisarts te raadplegen. Naast dat dit best wel ver is, is ook de bereikbaarheid van Essen naar Brasschaat beperkt in het openbaar vervoer. Zo rijden er geen rechtstreekse lijnen van Essen naar AZ Klina en de ‘minder mobielen centrale’, die vanuit het dienstencentrum wordt gecoördineerd, biedt geen vrijwilligers aan voor ritten op zaterdag en zondag. We hebben wel een een vrijwilliger gesproken die rijdt voor de minder mobielen en aangeeft dat hij niet erg vindt om ook eens in de weekeinden te rijden.

Ook benieuwd naar wat er gebeurt op bestuurlijk niveau?

De gemeenteraadsvergadering wordt maandelijks interessanter met de nakende verkiezingen. Wist u dat dat iedereen de gemeenteraad kan bijwonen? Ga dan eens kijken. Er is voldoende plaats voor het publiek en het is interessant om te zien wat er allemaal op bestuursniveau leeft in onze mooie gemeente.

VL

Facebook185
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!