De narcistische ouder

De narcistische ouder

Als kind willen we erkenning, acceptatie, aanmoediging en liefde van onze ouders. Worden deze waarden niet onvoorwaardelijk gegeven, dan ontwikkelen we bepaalde overtuigingen, gedragspatronen en overlevingstactieken om ons staande te houden in een disfunctionele omgeving.

Ziekelijk gedrag

Een (volwassen) kind van een narcistische ouder ervaart een ontkoppeling van gevoel en emoties. Je beleeft alles in je hoofd en weet je gevoel moeilijk te bereiken, omdat je hebt geleerd dat je gevoelens, emoties en meningen er niet toe doen. Ook begreep je als kind niet dat het abnormaal is wanneer je ouder je grotendeels negeert of jou als pispaal gebruikt. De ouder die je genadeloos slaat, je afstraft zonder geldige reden of je belachelijk maakt in het bijzijn van anderen. Naarmate je ouder wordt ga je vraagtekens zetten bij het ziekelijk gedrag van je ouder(s). Het kan zijn dat je het contact hebt beperkt of volledig hebt verbroken. En tegelijkertijd ervaar je een loyaliteitsconflict, want tja… het is wel je vader of moeder! Je voelt je geestelijk verlamd en je relaties zijn vaak een drama. Ook voel je je vaak angstig en oncomfortabel in de interactie met anderen en vind je heil in afleiding (stilte, hobby’s, werk, overmatig eten/drinken of sporten).
Je wordt losbandig omdat seks hebben nu eenmaal makkelijker is dan intimiteit en commitment ervaren. Je voelt je niet waardevol genoeg om liefde te ontvangen.

Kenmerken narcistische ouder

Een paar kenmerken van een narcistische ouder:

  1. Ze willen voortdurend de controle over je uitoefenen middels fysiek geweld of neerbuigende opmerkingen en/of blikken. Ze bepalen grotendeels met wie je omgaat.
  2. Voor de buitenwereld vormen jullie een perfect gezin, maar achter gesloten deuren is het een hel.
  3. Ze zijn er niet van gecharmeerd als jij in de spotlights staat. (Jaloezie en afgunst)
  4. Ze praten je schaamte en schuld aan: ‘na alles wat ik voor jou heb gedaan’.
  5. Ze hebben geen empathie en tonen daardoor geen respect voor je gevoelens en emoties.
  6. Ze bezorgen je met opzet het gevoel dat je gek bent. Je twijfelt aan je eigen gezonde verstand.
  7. Ze kunnen niet tegen kritiek, zelfs niet tegen feedback.
  8. Ze geven de voorkeur aan één kind in het gezin (het gouden kind) en tonen minachting aan een ander kind (het zwarte schaap). Vaak worden de kinderen tegen elkaar opgezet.
  9. Jij moest de ouder zijn van je ouder. Dit komt meestal voor bij een gescheiden, narcistische ouder. Ze krijgen geen narcistische voeding meer van een partner en dus wordt het kind gebruikt als partner, vertrouwenspersoon, verzorger en compagnon. Tegelijkertijd word je beschaamd en gemanipuleerd. Je kan weinig goed doen in zijn/haar ogen.
Post Traumatisch Stress Syndroom

Alle kinderen van narcistische ouders worden beschadigd. Hierdoor kun je vaak lijden onder PTSS of Complex PTSS: Post Traumatisch Stress Syndroom.
Het komt zelfs voor dat je niet eens weet dat je hieronder lijdt. Tot je vage lichamelijke klachten en eventuele depressies zo acuut worden, dat je op zoek gaat naar antwoorden bij een huisarts, coach of therapeut.

Petra van Deijl
Ervaringsdeskundige narcisme
Noalifecoaching@live.com
Noalifecoaching.com

Noot: Elke gelijkenis met bestaande personen, gebeurtenissen, activiteiten of aangehaalde voorbeelden berust op louter toeval. Genoemde herkenningspunten zijn zoals ze in de psychologie gehanteerd worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor mensen die zich hierin menen te herkennen of denken dat dit over hen gaat.

Facebook292
Twitter
Follow Me
Tweet