Nog geen duidelijkheid over bouwproject Heikantvenstraat

Zeer negatieve reacties op nieuwbouwwijk Heikantvenstraat

Voor het zogeheten ‘koeienweidje’ in de Heikantvenstraat is een nieuwbouwwijk gepland, met 6 woningen en 24 appartementen.

Boze reacties

Voor veel bewoners in de Heikantvenstraat, maar ook de omliggende straten, kwam deze mededeling als een donderslag bij heldere hemel. Navraag bij zowel de directe omwonenden als in omliggende straten leverde geen enkel positieve, maar wel zeer boze reacties op. Er wordt vooral gevreesd voor geluidsoverlast, parkeerproblemen en veel verkeer waar de wijk niet op is berekend. Maar ook waardevermindering van de woning werd meerdere malen uitgesproken. Al eerder vroegen de bewoners van de Voorspoedstraat maatregelen aan, om het, vaak belachelijk hard rijdende, sluipverkeer te beperken.

Landelijk karakter Heikant verdwijnt snel

Daarnaast is het opmerkelijk dat er 24 appartementen zijn gepland, aangezien in 2018 een bestemmingsplan de rem zette op het aantal appartementen in Essen. Dit geldt weliswaar voor het centrum, maar ook staat er: ook in de andere woonkernen wil Essen het landelijke karakter maximaal veiligstellen. Met de komst van de nieuwe wijk tegenover de Brico is het landelijke karakter al behoorlijk ingeboet, met deze nieuw te bouwen wijk zal dat nog verder gebeuren. De wijk achter de Veldweg staat nog leeg, de woningen werden voor te hoge prijzen aangeboden en die inmiddels wel gedaald zijn, maar het is nog steeds een leeg terrein. Waarom wordt dat niet eerst bebouwd voordat er elders wordt gekeken? was de vraag die regelmatig terugkwam.

Vergunningsaanvraag nieuwbouw 24 appartementen tussen Heikantstraat en Heikantvenstraat Essen (c) - Noordernieuws.be 2020 - HDB_1542

Uitgang wijk in Heikantvenstraat

De uitgang van deze nieuw te bouwen wijk zal in de Heikantvenstraat komen, omdat een uitgang in de Heikantstraat te dicht bij de school is. Een drastische toename van het verkeer waar noch de Heikantvenstraat, noch de rest van de omliggende straten op berekend is. Dertig woningen met anderhalve parkeerplek per woning, bij gezinnen met meerdere auto’s zullen die dus in de omliggende straten worden geparkeerd. Een veel gehoorde reactie was ook: “Iedereen moet wonen, maar dertig woning op zo’n klein stuk grond met ontsluiting in een smalle straat, het is gewoon asociaal!”
Ook wist een bewoner te vertellen dat de architect die hiervoor in de arm is genomen en de plannen heeft getekend, getrouwd is met het diensthoofd van de bouw in Essen. Iets wat bij veel mensen voor verontwaardiging zorgde.

Reactie van Gemeente Essen

“Het gemeentebestuur van Essen hanteert heel strikte procedures om elke zweem van partijdigheid weg te nemen”, reageert communicatieambtenaar Tom Van Caelenberge namens de gemeente. “Vooreerst is het college van burgemeester en schepenen verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de gemeente, zoals beslissingen inzake bouwdossiers. Als er specifieke (familie)banden zouden zijn tussen een lid van het schepencollege en een dossier, dan verlaat de schepen of burgemeester steevast de vergadering. Hij/zij is dan op geen enkele manier betrokken bij de besluitvorming. Hetzelfde geldt voor onze ambtenaren, in casu de Gemeentelijk Omgevingsambtenaar (GOA), die louter optreedt als adviesverlener en geen enkele beslissingsbevoegdheid heeft. Niet alleen maken onze interne procedures het onmogelijk, het is ook de volste overtuiging van alle ambtenaren om desgevallend volledig afzijdig te blijven. Net om alle omwonenden de mogelijkheid te geven om bezwaren in te dienen, loopt er momenteel een openbaar onderzoek.”

De plannen liggen op het gemeentehuis tot en met 25 juli ter inzage en tot die datum kan er ook bezwaar worden aangetekend via aangetekende zending, brief tegen ontvangstbewijs of via www.omgevingsloket.be.

NN

Facebook128
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!