Laatste nieuws:
Nieuwbouwwijk Heikantvenstraat - Essen-Heikant - Kristof Van Den Brande
Kristof Van Den Brande naast een illustratie van de nieuwbouwwijk

Grimmige sfeer bij voorlichtingsmiddag nieuwbouw Heikantvenstraat

Vandaag organiseerde Jeni Real Estate een voorlichtingsmiddag betreffende de nieuwbouw van 30 wooneenheden in de Heikantvenstraat. Het werd een grote opkomst, die nog veel groter had kunnen zijn, omdat meerdere omwonenden de brief met de uitnodiging niet hadden ontvangen, en de sfeer was grimmig.

Ontwijkende antwoorden

Ondanks dat een medewerker van Jeni Real Estate beweerde dat er weinig mensen tegen het project waren, bleek dit in de praktijk anders. Stemmen werden regelmatig harder en buiten stonden mensen in groepjes bij elkaar die hun grote verontwaardiging uitten. Opvallend bij de voorlichting was dat elke keer als het onderwerp ‘verkeersveiligheid’ ter sprake kwam, dit door de woordvoerders werd afgebogen naar de te bouwen woningen.

Sfeerverkopers

Er stonden grote afbeeldingen van hoe de wijk zou gaan worden. Dit soort afbeeldingen van projectontwikkelaars zijn ‘sfeerverkopers’, zoals ook hier duidelijk te zien was. Veel groen en bomen. Maar, zeiden de diverse omwonenden, hoe lang duurt het voordat het zo groen is? Dat kan jaren duren! Ook de nieuwe wijk tegenover de Brico werd veel aangehaald. Een kale nieuwbouwwijk die nog steeds weinig bijdraagt aan de groene Heikant. Ook dit zorgt voor waardevermindering van woningen.

Illustratie Nieuwbouwwijk Heikantvenstraat - Essen-Heikant

Verkeersveiligheid

Een van de bewoners vroeg de architect meerdere malen naar hoe het verkeer geregeld zou worden, want de wijkuitgang voor de 30 te bouwen wooneenheden (6 gezinswoningen en 24 appartementen) komt aan de Heikantvenstraat. Een straat die nauwelijks breed genoeg is om twee auto’s elkaar te laten passeren en zich ook niet zomaar laat verbreden. Maar ook daar werd nooit diepgaand op geantwoord en het accent werd weer verlegd naar de te bouwen wijk. Alle bezwaren werden eigenlijk weggewuifd en de antwoorden hadden weinig tot geen raakvlakken met de gestelde vragen. Door de omwonenden werden ook de appartementen uit de Stationsstraat als voorbeeld aangehaald. Die werden gekocht en daarna verhuurd, met alle gevolgen van dien.

Parkeren op straat

Er komen in totaal 36 parkeerplaatsen voor de 30 te bouwen wooneenheden. Een gezin buiten de stad heeft gemiddeld al gauw twee auto’s, wat al de nodige parkeerproblemen zal geven. Het moge duidelijk zijn dat aan die kant in de Heikantvenstraat weinig tot geen overflow parkeergelegenheid mogelijk is. Er zal dan toch op straat geparkeerd worden, wat voor nog gevaarlijker situaties zal zorgen.

Illustratie Wooneenheden Heikantvenstraat - Essen-Heikant

Verkeersstromen naar de ringweg

Volgens de architect is de gemeente al twee jaar bezig met dit project en is deze voorbereiding niet van vandaag of gisteren. Ondanks de belofte van de gemeente in 2018 dat de appartementenbouw aan banden wordt gelegd, is daar dan nog niets van te merken. Ook de bewoners van de Voorspoedstraat, die geijverd hebben voor verkeersremmende maatregelen die nu worden aangebracht, zijn verontwaardigd. Verkeer naar de ringweg richting Wildert, Kalmthout of Achterbroek zal de snelste en kortste weg kiezen en vanuit de nieuwe wijk rond het speelpleintje rijden en zo opnieuw voor gevaarlijke situaties zorgen. Ook de uitgang van de Heikantvenstraat aan de Leemstraat zal drukker worden en voor meer gevaarlijke situaties zorgen.

Ideaal voor oudere bewoners?

Een van de argumenten die ook werd gebruikt is dat de appartementen ideaal zijn voor oudere mensen, vanwege de supermarkt die zo dichtbij is. Echter, op dit moment is het helemaal niet zeker dat die winkel daar ook blijft!
De appartementen die gepland staan, worden driehoog. Veel te hoog en absoluut misplaatst in de wijk. Bovendien zullen die bij veel buren de privacy weghalen.

Deze nieuwbouwwijk zal, in de opinie van de bewoners van de Heikantvenstraat en omliggende straten, weinig toevoegen, eerder sterk afdoen aan de nog rustige, maar steeds minder groene wijk.

De plannen liggen op het gemeentehuis tot en met 25 juli ter inzage en tot die datum kan er ook bezwaar worden aangetekend via aangetekende zending, brief tegen ontvangstbewijs of via www.omgevingsloket.be.

NN

Facebook65
Twitter
Follow Me
Tweet