Laatste nieuws:
93% tekent tegen nieuwbouw Heikantvenstraat

93% tekent tegen nieuwbouw Heikantvenstraat

De nieuwbouwwijk die gepland is in de Heikantvenstraat, roept vanaf de eerste aankondiging veel verontwaardiging en boosheid op. Reden voor buurtbewoners een petitie te starten.

Zeer minieme aankondiging

Vier weken geleden stond op een klein bordje, dat gemakkelijk over het hoofd gezien kon worden, de aankondiging voor het bouwen van 30 wooneenheden, bij het ‘koeienweidje’ in de Heikantvenstraat. Dertig woningen, waarvan 24 appartementen, met in totaal 46 parkeerplaatsen staan er gepland. 36 hiervan zijn enkel via de Heikantvenstraat te bereiken. De overige tien, bereikbaar via de Heikantstraat, zouden voor bezoekers als overflowparking dienen. Echter deze zouden dan ook in gebruik genomen kunnen worden als, bijvoorbeeld, de parkeerplaats bij de feestzaal vol is. Toen er naar reacties van bewoners werd gevraagd, kwam bij meerdere het nieuws rauw op hun dak vallen, omdat ze er niets van wisten. De ontwikkeling zal onder andere zorgen voor geluidsoverlast, parkeerproblemen en veel verkeer waar de wijk niet op is berekend.

Voorlichtingsmiddag

Een week later organiseerde Jeni Real Estate een voorlichtingsmiddag, waar omwonenden informatie konden komen inwinnen. De middag werd druk bezocht en had nog drukker kunnen zijn, ware het niet dat een behoorlijk aantal bewoners de huis-aan-huis bezorgde uitnodiging nooit hebben ontvangen. Er werd vooral sfeer verkocht door grote afbeeldingen met veel groen van de toekomstige wijk te tonen. Dit groene karakter kan echter wel twintig jaar duren voordat dat realiteit is.

Illustratie Nieuwbouwwijk Heikantvenstraat - Essen-Heikant - (c) Noordernieuws.be - DSCN8923

Grimmige sfeer

Op de vraag of er veel negatieve reacties waren, werd ontkennend geantwoord. Dit, terwijl er een ronduit grimmige sfeer hing en groepjes mensen, soms met luide stem, hun boosheid en verontwaardiging uitten. Ook werd regelmatig kritiek geuit op de nieuwbouwwijk tegenover de Brico, die afdoet aan de Heikant, waar ook heel wat appartementen staan. Ook nu staan er dus weer appartement gepland. Dit terwijl in 2018 een bestemmingsplan de rem zette op het aantal appartementen in Essen. Dit geldt weliswaar voor het centrum, maar ook staat er: ‘ook in de andere woonkernen wil Essen het landelijke karakter maximaal veiligstellen’. De Heikant is een wijk waarvan altijd werd gezegd dat het groene karakter behouden zou worden. Een rustige wijk die mensen, vooral met kinderen, speciaal kiezen om te gaan wonen, maar die steeds voller wordt gebouwd.

Supermarkt voor oudere bewoners niet gegarandeerd

De aanwezige architect ging amper op de vragen in en vestigde via een omweg elke keer weer de aandacht op alleen de woningen. Alle bezwaren werden weggewuifd en als niet belangrijk beschouwd. Op het gegarandeerd veel drukker wordende verkeer in de wijk, met de ontsluiting van de nieuwbouw in de Heikantvenstraat en het gebrek aan parkeerplaatsen, werd al helemaal niet ingegaan of op gereageerd met totaal niet ter zake doende antwoorden. Als lokkertje vermeldde de architect een paar keer hoe ideaal de woningen zullen zijn voor oudere mensen, want: een straat verder is een supermarkt. Echter, het is bevestigd dat deze binnen een enkele jaren zal verdwijnen en dat het nog totaal niet gegarandeerd is dat er weer een supermarkt komt. Met het verdwijnen van de Brico, kan dit net zo goed een doe-het-zelf zaak worden of kunnen er zelfs nieuwe woningen op die plaats komen. Dit lokkertje is dan ook nergens op gebaseerd.

Lijvig bezwaarschrift zeer vaak getekend

Er kon tot 25 juli bezwaar worden ingediend, per brief of via omgevingsloket.be, wat ook werd gedaan. Heel de situatie was daarnaast alle reden voor buurtbewoners om een bezwaarschrift op te stellen en langs te gaan in de Heikant-, Heikantven-, Leem- en Voorspoedstraat. Met het lijvige, stevig onderbouwde, bezwaarschrift van elf pagina’s, werden 118 adressen bezocht. 110 gezinnen hebben getekend met in totaal 142(!) handtekeningen. Een veel gehoorde opmerking was, dat het wel heel toevallig was dat zowel de aankondiging als de informatiemiddag in de vakantieperiode werden gedaan. Hierdoor was inderdaad een derde van de bewoners niet aanwezig om te tekenen, alleen al in de Heikantvenstraat. Een bewuste keuze? Dat zullen de bewoners nooit te horen krijgen.

NN

Facebook115
Twitter
Follow Me
Tweet