Bestemmingsplan zet rem op aantal appartementen in Essen

De gemeente wil de ‘wildgroei’ aan appartementen in het hartje van Essen aan banden leggen. Het nieuwe Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dat vorige maand in werking trad, laat meergezinswoningen enkel nog toe langs de centrumstraten of aan bepaalde focuspunten.

Ook buiten het centrum wil het bestuur een strakker ‘puntensysteem’ hanteren. Het nieuwe RUP is een gedeeltelijke herziening van drie bestaande bestemmingsplannen uit 2003 en 2004. De BPA’s Centrum-West, Centrum-Oost en Kerkstraat-Zuid voorzagen meer mogelijkheden voor meergezinswoningen in het centrum van Essen. Het nieuwe RUP biedt een antwoord op de groeiende bouw- en mobiliteitsdruk in het centrum. Vlaanderen wil dat we compacter gaan wonen. Appartementen blijven uiteraard mogelijk, maar worden vanaf nu voornamelijk geconcentreerd langs de centrale as Stationsstraat-Nieuwstraat- Kapelstraat en op een aantal focuspunten, zoals de woonbuurt nabij het station.

Meer ruimte, meer kwaliteit

Het nieuwe uitvoeringsplan beperkt niet alleen de bouwzones van appartementen, maar legt ook hogere kwaliteitsnormen op voor meergezinswoningen. Zo streeft het nieuwe RUP naar meer woonoppervlakte per appartement, een verplicht aantal parkeerplaatsen van 1,5 per woongelegenheid, voldoende bergruimte en een goede toegankelijkheid voor mensen met een beperking.

Landelijk karakter beschermen

Ook in de andere woonkernen wil Essen het landelijke karakter maximaal veiligstellen. Voor twee- en meergezinswoningen in woonlinten en in wijken als Hoek, Wildert en Horendonk heeft de gemeente een strak toetsingskader uitgewerkt. Het ‘puntensysteem’ gaat na of de bouw van een meergezinswoning wenselijk is en in het straatbeeld past.

Tegelijk speelt de gemeente in op nieuwe vormen van samenwonen. Zo moet het in bepaalde gevallen mogelijk zijn om een eengezinswoning om te vormen tot een tweegezinswoning.

Lees het volledige RUP.

Bron: gemeente Essen
Foto:

 

Facebook52
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!