Laatste nieuws:
Postcoördinator bij Brandweer Zone Rand, Erik Van Meel vertelt!

Postcoördinator bij Brandweer Zone Rand, Erik Van Meel vertelt!

Vroeger had je brandweerkorpsen, tegenwoordig zijn dat posten. Korpsen waren gemeentekorpsen, terwijl posten lid zijn van een zone. Bij een zone wordt door het oproepsysteem geografische bepaald welke post gaat blussen en wordt er gestreefd naar een uniformiteit van materiaal en aanpak.

Sinds 1989 vrijwilliger

Erik Van Meel (55) is sinds 1989 vrijwilliger bij de brandweer. Als beroep is hij preventie adviseur/fire chief bij een chemisch bedrijf aan de haven van Antwerpen. “Mijn grootvader, vader, oom en twee broers van mijn grootvader waren allemaal bij de brandweer”, vertelt Erik. “Ik reed vroeger elke dag met een medestudent mee naar een opleiding in Boom. Hij zag een oproep voor brandweerman in een gazet en zei tegen me dat hij zich ging opgeven. Ik dacht: dan doe ik dat ook! Je moest een aantal proeven en tests doen en als je die goed deed, dan werd je voorgeleid aan het College en die maakte dan het besluit of je werd toegelaten.”

Brandweer is een uitdagend iets

“Wij hebben kunnen beginnen met een nieuw concept van opleiding, die zorgde ervoor dat we goed voorbereid waren op interventies, brand, ongevallen en redding. Brandweer is een uitdagend iets en waar anderen gaan lopen voor vuur, gaan wij proberen het weer terug veilig te krijgen voor mens, dier en goederen. Brandweerman ben je niet alleen. Je gezin en partner moeten er ook 100% achter staan. Mijn vrouw heeft vaak genoeg alleen naar een feestje moeten gaan. Maar het is een grote ‘drive’ in mijn leven, waar ik veel genoegdoening in vind. Natuurlijk zijn er soms minder leuke dingen, maar die heb je in elk beroep.”

Postcommandant

“In mijn dagelijkse beroep ben ik coördinator en toen Leo Buermans met pensioen ging, werd de functie Postcommandant uitgeschreven. Ik besloot het zes maanden te proberen met behulp van loopbaanonderbreking. Maar uiteindelijk besloot ik toch mijn gewone baan aan te houden, ik werkte er tenslotte al 33 jaar. Natuurlijk bleef ik wel bij de vrijwillige brandweer. Na een paar maanden werd me gevraagd of ik Postcommandant wilde worden, in combinatie met mijn gewone werk. Ik wilde de coördinatie verder zetten die bij Leo bestond en besloot het te doen.”

Operationeel houden van de post

“De organisatie is wat veranderd en op het organigram heet de functie nu Postcoördinator. Het houdt in het operationeel houden van de post, dus trainingen, mensen aanwerven, motiveren en stimuleren. Maar ook de coördinatie met de manschappen en het management, een tussenpersoon zal ik maar zeggen, die zorgt dat de communicatie goed verloopt, de meerjarenplanning en het aankoopbeleid voor de post. Mijn gewone baan heb ik teruggebracht naar 4/5 en op vrijdag probeer ik hier de boel te regelen.”

Beperkingen door corona

“Nu, door corona, kunnen we minder oefenen en we hebben zelfs een poos helemaal niet kunnen oefenen. Maar dit kan wel invloed hebben op de handelingen. Daarom hebben we aan de bel getrokken en nu trainen we weer, in groepjes van maximaal tien mensen. Natuurlijk met in achtneming van de coronamaatregelen. De eerste maanden hebben we het naar de kazerne komen van onze vrijwilligers beperkt. Bij interventies mochten maximaal zes personen in een wagen, vanzelfsprekend met mondmaskers op, en mocht er maar één wagen uitrijden. De anderen stonden dan buiten op veilige afstand van elkaar te wachten of er nog een voertuig moest komen.”

Anderen en onszelf zo goed mogelijk beschermen

“Bij terugkomst werden alle materialen en voertuigen ontsmet: het stuur, de klinken, … alles wat maar aangeraakt kon worden en dat doen we nu nog steeds. Nu vertrekken de andere wagens ook naar een interventie, maar iedereen draagt nog steeds verplicht een mondmasker. Bij de brand worden ze voorzien van een ademluchtset en dan gaan de maskers natuurlijk af. We dragen de mondmaskers ook als we ambulanciers bij moeten staan bij het evacueren van een patiënt. Bij elk menselijk contact, ook onderling bij onze eigen mensen, worden ze gedragen om onszelf en anderen zo goed mogelijk te beschermen.”

Serieuze brand bij Marquee

“Tijdens de hittegolf was die serieuze brand bij Marquee. We hebben toen door de inspanningen in een brandend gebouw medische bijstand nodig gehad. Die hitte buiten, de enorme hitte van de brand, de inspanning en beschermende kledij zorgden voor uitdroging en warmtestuwing. Die combinatie kan gevaarlijk zijn en zelfs levensbedreigend!”

Brandweermicrobe

“De combinatie van gewoon werk, vrijwillig brandweerman en Postcoördinator is een tijdrovend gebeuren. Maar als de brandweermicrobe je heeft gebeten, laat die je nooit meer los. Ook het samen kunnen werken in een team geeft voldoening en natuurlijk dat je mensen op een zo goed mogelijke manier kan helpen.”

Altijd op zoek naar gemotiveerde mensen

“Bij de brandweer zijn we altijd op zoek naar gemotiveerde mensen, die de medeburger willen helpen, zichzelf willen bekwamen en een technische uitdaging aan willen gaan. Dit in een leuk en hecht team, waar je altijd op elkaar kan rekenen. Tijdens, maar ook na interventies, want het napraten en samen wat drinken is zeker zo belangrijk voor het team. Ook voor de verwerking van de opgedane ervaringen. Je vult elkaar aan en staat er nooit alleen voor. Ik hoop dat ik de gezondheid heb om dit nog jaren te mogen doen.”

Wil jij ook aan de slag voor je medeburger in een hecht team? Meld je aan via deze link!

NN

Facebook177
Twitter
Follow Me
Tweet