Laatste nieuws:
Oude eiken moeten verdwijnen in Kapellenbos

Oude eiken moeten verdwijnen in Kapellenbos

In de Corsicalaan in Kapellenbos laat het gemeentebestuur binnenkort oude eiken kappen. De toestand van de Amerikaanse eiken in die straat wordt al sinds 2006 opgevolgd door een boomspecialist. Toen de persleidingen van het SPAK-project (Strategisch Plan Afwatering Kapellenbos) werden aangelegd telde de laan nog 128 oudere Amerikaanse eiken. Dat bestand was in 2015 geslonken tot 110 exemplaren, waarvan er toen 13 risicovolle bomen gekapt werden. Nu resten er nog 84 oude eiken en werden al 27 nieuwe jonge inlandse eiken aangeplant.

Oude eiken moeten verdwijnen in Kapellenbos2
Tonderzwam

Aanbeveling is om nu een ‘eindkap’ uit te laten voeren, aangezien de resterende bomen bij een hevige storm kunnen omwaaien. Er werden ook al verschillende schadedossiers door ontwortelde bomen opgemaakt. Ondertussen blijken de Amerikaanse eiken zeer gevoelig voor aantasting door tonderzwam. Deze zwakteparasiet groeit op verzwakte of dode bomen.

Heraanplanting met zomereik

De Kapelse groendienst stelt voor om de al uitgevoerde heraanplanting met zomereik verder te zetten. Op termijn kan er zich dan een kwalitatieve dreef met zomereiken ontwikkelen. Er werd een bestek opgemaakt voor het rooien van de bomen en de aanplant van 106 jonge zomereiken, inclusief de opvolging van de ontwikkeling van de nieuwe boompjes en het water geven voor een periode van 3 jaar. Het schepencollege stemde recent in met toewijzing van het rooien van de bomen. Die opdracht wordt gegund aan de firma Bosontginning Carma uit Stabroek. Zij voeren de rooiwerken kosteloos uit en geven een bedrag van € 3.388,00 in functie van de houtopbrengst.

MLH

Foto’s: © Pixabay

Facebook168
Twitter
Follow Me
Tweet