Laatste nieuws:
Gemeenteraad keurt plan uitbreiding Rijkmaker goed

Gemeenteraad keurt plan uitbreiding Rijkmaker goed

De gemeenteraad keurde eind maart de plannen goed voor de uitbreiding van het industrieterrein Rijkmaker. Nu gaat de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen verder aan de slag om het plan te vertalen naar de praktijk.


Er is in Essen veel vraag naar extra industriegebied. Daarom zijn we al een tijdje bezig met de uitbreiding van het RUP Rijkmaker fase 2. Concreet gaat het om het gebied tussen de Postbaan, Nieuwmoersesteenweg en Schriek.

Welke bedrijven mogen hier komen

De focus ligt op kmo’s en ambachtelijke bedrijven. Uit alle kandidaturen maken de gemeente en POM Antwerpen een selectie op basis van criteria als lokale verankering, tewerkstelling en overlast.

Verdere stappen

Met de goedkeuring van de plannen door de gemeenteraad zijn de gronden in dit gebied nu omgezet naar industriezone. Nu kunnen we met POM Antwerpen verder aan de slag. In 2024 plannen we de selectie van bedrijven en het verdere ontwerp van het gebied. In dat ontwerp houden we rekening met de noden van de geselecteerde bedrijven.

In 2025 leggen we de groenbuffers naar buren en wegen aan. We starten bewust met de aanleg van groenbuffers zodat de hagen, struiken, bomen,… goed kunnen beginnen te groeien tegen de komst van de bedrijven.

In 2026 zullen de eerste bedrijven zich in dit nieuwe industrieterrein vestigen.

Meer info

Alle info over de plannen en vorderingen over de uitbreiding van de Rijmaker kan je terugvinden via deze link.

Bron: Gemeente Essen
Foto: PixaBay

Facebook5
Twitter
Follow Me
Tweet