Laatste nieuws:
Grenspark Kalmthoutse Heide stelt zich kandidaat als Vlaams Nationaal Park
© Eddie Sels

Grenspark Kalmthoutse Heide stelt zich kandidaat als Vlaams Nationaal Park

Grenspark Kalmthoutse Heide stelt zich kandidaat als Nationaal Park op basis van een open oproep van de Vlaamse Overheid.

Hotspot voor biodiversiteit

Aan Nederlandse zijde is het gebied al eerder erkend als Nationaal Park. Het dossier krijgt de steun van de gemeentes Kalmthout, Essen, Stabroek en Brasschaat en tal van andere partners. Het Grenspark Kalmthoutse Heide is momenteel een uitgestrekt natuurgebied van 6000 ha gelegen op de grens tussen Vlaanderen en Nederland. Het Grenspark is bovenlokaal goed gekend als natuurgebied en staat voor veel mensen synoniem voor natuur in Vlaanderen. Met een divers landschap van vennen, natte heide, droge heide en bossen, biedt het gebied een enorme rijkdom aan indrukken voor bezoekers. De 27 wandelroutes bieden telkens nieuwe zichten en ontdekkingen. Grenspark Kalmthoutse Heide is een hotspot voor biodiversiteit met onder andere meer dan 1000 soorten nachtvlinders, tal van zeldzame vogelsoorten zoals de nachtzwaluw en ook rijk aanbod aan specifieke flora. Daarom is het gebied Europees beschermd onder Natura 2000.

Een jaar de tijd om te werken aan definitieve kandidatuur

Martin Groffen (voorzitter Grenspark Kalmthoutse Heide): “We zijn blij om samen met de partners deze stap te zetten. We werken op deze manier verder aan een mooi en robuust natuurgebied met belangrijke kansen voor toerisme en lokale economie. We hebben ook goed geluisterd naar de feedback die is geformuleerd en hebben daarnaar onze plannen aangepast.” Er ontstond de voorbije weken ongerustheid over eventuele uitbreidingsplannen van Grenspark Kalmthoutse Heide. De plannen zijn samen met gemeentebesturen bijgestuurd om tegemoet te komen aan deze bezorgdheden. Grenspark Kalmthoutse Heide dient daarom enkel het huidige gebied in voor de selectiefase van Nationale Parken. Indien de Vlaamse Overheid deze kandidatuur erkent voor de volgende fase in de selectie, krijgt Grenspark Kalmthoutse Heide een jaar de tijd om haar plannen te concretiseren en een definitieve kandidatuur voor te stellen. Daarbij wordt uiteraard de feedback van alle betrokkenen ter harte genomen.

Wat is een Nationaal Park Vlaanderen?

Volgens de definitie van de Vlaamse Overheid:
Een Nationaal Park Vlaanderen is een erkend, geografisch afgebakend gebied van voldoende grote omvang met een uitzonderlijke natuurwaarde en een internationale uitstraling. Het beheer is gericht op het bereiken van een duurzame bescherming en ontwikkeling van landschapsecologische processen en de bijhorende ecosystemen, habitats en soorten tezamen met de gebiedscoalitie. Het unieke natuurlijke milieu, landschap en erfgoed bieden mogelijkheden tot toeristisch recreatieve ontwikkeling en promotie, echter steeds binnen de draagkracht van de natuur en haar omgeving.

https://www.natuurenbos.be/nationaleparkenvlaanderen

Bron: Grenspark Kalmthoutse Heide
Foto: © Eddie Sels