Laatste nieuws:
Groen en Vooruit Kalmthout dienden bezwaarschriften in tegen het RUP Rijkmaker

Groen en Vooruit Kalmthout dienden bezwaarschriften in tegen het RUP Rijkmaker

Het bedrijventerrein Rijkmaker (op de grens van Essen en Kalmthout) wil men verder uitbreiden. In Essen is het RUP (Ruimtelijk UitvoeringsPlan) al goedgekeurd, in Kalmthout nog niet. Groen en Vooruit tekenden bezwaar aan tegen de plannen in hun huidige vorm, want er zijn verschillende grote problemen!

Gedateerde cijfers

Om verschillende redenen hebben Groen en Vooruit bezwaar aangetekend tegen de nu voorliggende RUP-plannen. Zo kan het vrachtverkeer dat gebied enkel bereiken via de Essensteenweg (N133). De impact op het verkeer door het dorp Nieuwmoer is niet voldoende bestudeerd. Het RUP onderzocht de verkeersstromen, maar gebruikte gedateerde cijfers. Nieuwmoer is nu al overbelast door verkeer vanuit Wuustwezel en zwaar sluipverkeer vanuit Zundert. Nog meer (zwaar) doorgaand verkeer effent de weg naar voorgeprogrammeerde ongevallen. Het wordt de hoogste tijd om alternatieve verkeersroutes te ontwikkelen, om de leefbaarheid van de dorpen te verzekeren.

Is uitbreiding überhaupt nodig

Afgezien van de vraag of de uitbreiding nu überhaupt nodig is, blijft de impact op de omgeving onvoldoende bestudeerd. De geplande bijkomende verharding zal een relatief groot effect hebben, met name voor wateroverlast en overstromingsrisico in het gebied bij zware regenval. Afhankelijk van de concrete inrichting van de bedrijvenzone zal het overstroombaar gebied zich verplaatsen naar de onmiddellijke omgeving: nabijgelegen landbouwgebied en/of de reeds ingevulde bedrijvenzone op het grondgebied van de bestaande bedrijvenzone.

IV