Weg vrij voor snelfietsroute Roosendaal – Bergen op Zoom

Weg vrij voor snelfietsroute Roosendaal – Bergen op Zoom

In 30 minuten van hartje Roosendaal naar hartje Bergen op Zoom fietsen en andersom. De snelfietsroute tussen deze twee steden moet dit in de nabije toekomst mogelijk maken. Vanmiddag hebben wethouders Cees Lok van Roosendaal en Andrew Harijgens van Bergen op Zoom samen met de gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie Noord-Brabant hiervoor een bestuursovereenkomst getekend.

“Deze snelfietsroute moet de fietsverbinding tussen Bergen op Zoom en Roosendaal comfortabeler, veiliger, sneller en aantrekkelijker maken,” aldus wethouder Andrew Harijgens van de gemeente Bergen op Zoom. “De snelfietsroute F58 levert niet alleen een kwaliteitsslag voor bestaande fietsers, de route zorgt er ook voor dat meer forenzen voor de fiets zullen kiezen in plaats van de auto.” Onderzocht is dat de fietsroute een potentie heeft voor ruim 400 nieuwe fietsers tussen de twee steden.

Regionaal netwerk

Gedeputeerde Christophe van der Maat van de Provincie Noord-Brabant: “Als provincie willen we de kracht van de fiets benutten en daarvoor is het zaak dat er snelle, directe en veilige routes zijn. Dat maakt het aantrekkelijker voor mensen om de fiets te pakken voor de route naar het werk of naar school. Daarom leggen we samen met gemeenten een netwerk van snelfietsroutes aan. De snelfietsroute Roosendaal-Bergen op Zoom is een hele mooie aanvulling van dat netwerk. Vanaf vandaag kunnen de twee gemeenten aan de slag met voorbereidende werkzaamheden voor het definitieve tracé van de snelfietsroute.”

Planning

Wethouder Lok van de gemeente Roosendaal: “De F58 levert een goede bijdrage aan een duurzaam, sterk en aantrekkelijk Roosendaal. We gaan zo snel mogelijk aan de slag, te beginnen met bijvoorbeeld bodem- en milieuonderzoeken, het bepalen van definitieve trajecten en het maken van communicatieplannen. Als we daar mee klaar zijn kunnen we starten met de daadwerkelijke realisatie van de fietsroute. Als het een beetje mee zit kunnen we in 2020 al aan de slag op straat De snelfietsroute F58 is één van de maatregelen uit de Mobiliteitsagenda 2015-2019, het staat in Roosendaal Future Proof en sluit naadloos aan bij aan de ambities uit het Bestuursakkoord 2018-2022.”

Meer forenzen op de fiets

Snelfietsroutes zijn snelle, directe, comfortabele en veilige routes waarbij fietsers zoveel mogelijk voorrang krijgen. Daarmee wordt de fietsafstand verkort, evenals de fietstijd die tussen Bergen op Zoom en Roosendaal met circa 10 minuten wordt verminderd. De provincie en gemeenten willen vooral forenzen in de auto verleiden om vaker de fiets te gebruiken voor het woon-werkverkeer. Meer fietsers betekent minder autoverkeer, minder files, minder lawaai en minder luchtverontreiniging. En meer fietsen betekent natuurlijk ook gezondere werknemers, die door te fietsen hun dagelijkse dosis beweging halen.

Bron en foto: gemeente Roosendaal

Facebook5
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!