Laatste nieuws:
Op deze premies hebben huurders recht

Op deze premies hebben huurders recht

Niet enkel eigenaars van een huis of appartement hebben recht op premies. Ook huurders komen hiervoor in aanmerking, al weten ze dat niet altijd zelf. Wij zetten de belangrijkste premies die van toepassing kunnen zijn voor huurder.

De voorbije jaren zijn heel wat premies nog op de schop gegaan. Zo konden huurder mee genieten van een Vlaamse verbeteringspremie, een federale belastingsvermindering voor dakisolatie en een federale belastingsvermindering voor brand- en inbraakpreventie. Anno 2019 kan je bijvoorbeeld genieten van de Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen en huur- en isolatiepremies.

1. Vlaamse aanpassingspremie voor ouderen

Als je de woning aanpast aan de behoeften van een 65-plusser, kun je op subsidies rekenen van deze op 1 juni 2019 vernieuwde premie. Deze aanvragen kunnen gebeuren door:
-65-plussers die aanpassingswerken uitvoeren aan de eigen woning, of hun woning huren op de private huurmarkt met een huurovereenkomst van minstens drie jaar,
-de bewoner die zijn woning aanpast voor een inwonende 65-plusser, op voorwaarde dat deze laatste een bloed- of aanverwant is tot de tweede graad,
-particulieren die voor de duur van minstens negen jaar de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor en aanpassingen uitvoeren voor de 65-plusser die de woning bewoont.

2. Ondersteuning van een gezin met kinderen of (oorlogs)invaliden

Wanneer je als huurder twee of meer kinderen met recht op kinderbijslag in je huis houden hebt rondlopen, kan je aanspraak maken op een vermindering van de onroerende voorheffing. Aangezien je als huurder zelf geen onroerende voorheffing betaalt, zal de vermindering eerst aan de verhuurder-eigenaar worden toegekend. Die moet deze dan verrekenen met de maandelijkse huurprijs. Dit geldt ook wanneer je woning je als gezin één of meerdere mindervalide personen hebt. Met wel: deze premie wordt niet automatisch toegekend. Je moet dit eenmalig melden aan de Vlaamse belastingsdienst.

3. De Vlaamse huursubsidie

Hierbij worden huurders met een laag inkomen een duwtje in de rug gegeven. Dit is het geval voor wanneer je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor, van een niet-aangepaste woning naar een aangepaste huurwoning verhuist of vanuit een dakloze situatie een woning betrekt. Je mag daarnaast ook geen woning of grond in eigen bezit hebben, bestemd voor woning bouw.

Qua financiële voorwaarden wordt het volgende gesteld en zijn geldig wanneer je vanaf 1 mei 2019 je aanvraag indient: je gezin heeft een inkomen van 24.852 euro als je alleenstaande bent zonder personen ten laste, 26.934 euro als je een mindervalide alleenstaande bent en 37.276 euro in alle andere gevallen, plus 2.084 euro per persoon ten laste. De huurprijs van je betrokken woning mag maximaal 607,88 euro zijn en 486,31 euro wanneer het om een kamer gaat. Let wel, in sommige gemeentes ligt dit bedrag 10% hoger en per extra persoon ten laste mag je hiervoor 20% extra per persoon rekenen, met een limiet van 50%.

4. Huur- en isolatiepremie

De Vlaamse overheid wil ook werk maken van de momenteel slecht geïsoleerde huurwoningen. Daarbij zijn er extra hoge premies voor dakisolatie-, beglazings- spouwmuurisolatieprojecten het leven in geroepen. Het moet de verhuurder motiveren om te voldoen aan de voorwaarden die tegen 2020 gesteld zijn. Hierbij kan ook de huurder een duwtje in de rug krijgen door mee te stappen in het verhaal. De premie is echter niet voor iedereen van toepassing. Wie hiervoor in aanmerking komt en welke stappen er ondernomen moeten worden, lees je op deze pagina van de Vlaamse overheid.

Bron: Zimmo.be
Foto: Pixabay

Facebook38
Twitter
Follow Me
Tweet