Weg vrij voor snelfietsroute Roosendaal – Bergen op Zoom

Weg vrij voor snelfietsroute Roosendaal – Bergen op Zoom

In 30 minuten van hartje Roosendaal naar hartje Bergen op Zoom fietsen en andersom. De snelfietsroute tussen deze twee steden moet dit in de nabije toekomst mogelijk maken.

Afgelopen dinsdag heeft het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal besloten om geld te reserveren voor deze snelfietsroute tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Het gaat om een krediet van 150.000 euro voor voorbereidende werkzaamheden. Als alles volgens planning loopt, kunnen de eerste fietsers in 2020 al gedeeltelijk gebruik maken van de nieuwe fietsroute.

“Deze snelfietsroute moet de fietsverbinding tussen Bergen op Zoom en Roosendaal comfortabeler, veiliger, sneller en aantrekkelijker maken,” aldus mobiliteitswethouder Cees Lok van de gemeente Roosendaal. “De snelfietsroute F58 levert niet alleen een kwaliteitsslag voor bestaande fietsers, de route zorgt er ook voor dat meer forenzen voor de fiets zullen kiezen in plaats van de auto.” Onderzocht is dat de fietsroute een potentie heeft voor ruim 400 nieuwe fietsers tussen de twee steden.

Regionaal netwerk

De snelfietsroute Roosendaal-Bergen op Zoom loopt zoveel mogelijk parallel aan de spoorlijn en maakt onderdeel uit van het regionale snelfietsroutenetwerk, waarvoor zowel vanuit het Rijk als de Provincie subsidie beschikbaar is gesteld. Met dit besluit is de weg vrijgemaakt om op 13 maart de overeenkomst ‘Snelfietsroute F58’ te ondertekenen, samen met de gemeente Bergen op Zoom en de provincie Noord-Brabant. Vanaf dat moment kunnen de twee gemeenten aan de slag met voorbereidende werkzaamheden voor het tracé van de snelfietsroute, die mede door het Rijk en de Provincie wordt gefinancierd.

Planning

Wethouder Lok: “De F58 levert een goede bijdrage aan een duurzaam, sterk en aantrekkelijk Roosendaal. Met het voorbereidingskrediet kan gestart worden met onderzoeken ten behoeve van de snelfietsroute F58, zoals bodem- en milieuonderzoeken, het bepalen van definitieve trajecten en het maken van communicatieplannen. Als we daar mee klaar zijn kunnen we starten met de daadwerkelijke realisatie van de fietsroute. Als het een beetje mee zit kunnen we in 2020 al aan de slag op straat” De snelfietsroute F58 is één van de maatregelen uit de Mobiliteitsagenda 2015-2019, het staat in Roosendaal Future Proof en sluit naadloos aan bij aan de ambities uit het Bestuursakkoord 2018-2022.

Meer forenzen op de fiets

Snelfietsroutes zijn snelle, directe, comfortabele en veilige routes waarbij fietsers zoveel mogelijk voorrang krijgen. Daarmee wordt de fietsafstand verkort, evenals de fietstijd die tussen Bergen op Zoom en Roosendaal met circa 10 minuten wordt verminderd. De provincie en gemeenten willen vooral forenzen in de auto verleiden om vaker de fiets te gebruiken voor het woon-werkverkeer. Meer fietsers betekent minder autoverkeer, minder files, minder lawaai en minder luchtverontreiniging. En meer fietsen betekent natuurlijk ook gezondere werknemers, die door te fietsen hun dagelijkse dosis beweging halen.

Bron: gemeente Roosendaal
Foto: Pixabay

Facebook16
Twitter
Follow Me
Tweet