Laatste nieuws:
Eikenprocessierups in opmars

Eikenprocessierups in opmars

Provincie klaar om gemeenten te ondersteunen.

2018 was een piekjaar voor de eikenprocessierups. 28 gemeenten in de provincie Antwerpen telden een hoge concentratie rupsen, 9 gemeenten daarvan ondervonden zelfs zeer sterke hinder. Het ziet ernaar uit dat de rupsen ook dit jaar weer talrijk aanwezig zullen zijn. De provincie maakt zich klaar om haar gemeenten te ondersteunen en zoekt ondertussen naar alternatieve, biologische manieren om te bestrijden.

De eikenprocessievlinder is een mooie nachtvlinder van enkele centimeters groot. De rups van deze vlinder is echter minder onschuldig, zij bezit irriterende brandharen die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken. “Net daarom is het van groot belang om de verspreiding van de rupsen in kaart te brengen en de bestrijding centraal te coördineren”, licht Jan De Haes, gedeputeerde van Natuur en Milieu, toe. “Als bovenlokale speler en partner van gemeenten, neemt de provincie al 25 jaar lang deze taak op zich. Bovendien waakt ze mee over een zo ecologisch mogelijke bestrijding, met respect voor de biodiversiteit.”

Cijfers 2018

Traditioneel is de hinder het sterkst in de Noorderkempen, daar zien we ook het grootste aantal geïnfecteerde steden en gemeenten. Sinds 2008 verspreidde de hinder zich over de hele provincie. Jan De Haes: “Vorig jaar kregen 28 van de 70 Antwerpse steden en gemeenten te maken met een hoge concentratie rupsen (meer dan 15 geïnfecteerde locaties). Negen gemeenten hiervan telden zelfs meer dan 40 tot 60 geïnfecteerde locaties. Het gaat over Essen, Wuustwezel, Hoogstraten, Merksplas, Brecht, Schoten, Lille, Herentals en Bonheiden. Ook een opvallend cijfer: 81,5% van de Antwerpse gemeenten, steden of districten geven aan evenveel of meer hinder te ondervinden van de rupsen dan in 2017.”
De provincie baseert zich voor deze cijfers op de interactieve eikenprocessierupsenkaart en de app die zij hiervoor ontwikkelde. Zie ook het luik ‘De eikenprocessierups in kaart’ onderaan.

Eikenprocessierups in opmars

Kevers en mezen als natuurlijke bestrijders

De provincie streeft voortdurend naar de meest ecologische manier van bestrijding, waarbij de impact tot een minimum beperkt wordt en de biodiversiteit behouden blijft. Om die reden wordt grootschalige bestrijding, zelfs met biologische middelen, vermeden. Deze middelen doden immers ook vele andere insectensoorten en zijn dus nefast voor de biodiversiteit. Ook bestrijdingen in kwetsbare natuurzones en langsheen fiets- en wandelwegen zijn niet zomaar mogelijk met deze middelen.

Om toch een antwoord op de overlast te kunnen bieden, zet de provincie in op natuurlijke bestrijdingstechnieken en schakelt ze de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups in. Zo bestaat er een kever die de poppen van de rupsen eet en ook mezen vinden de jonge rupsen een lekkernij. Sommige sluipwespen en sluipvliegen hebben de rupsennesten nodig om zich voor te planten. Hun eitjes komen tot ontwikkeling in de eikenprocessierups.

De eikenprocessierups in kaart

Om de verspreiding van de rupsen in kaart te brengen, ontwierp de provincie een interactieve eikenprocessierupsenkaart. Deze kaart wordt aangevuld door gemeenten en andere bestrijders. Burgers kunnen hun steentje bijdragen door meldingen van nesten in te geven via een app. Je installeert de app door te surfen naar provincieantwerpen.be, zoekterm eikenprocessierups.

Bron: Provincie Antwerpen
Foto: Pixabay

Facebook60
Twitter
Follow Me
Tweet