Laatste nieuws:
Open Vld Kalmthout wil opcentiemen voor ondernemers tijdelijk verlagen
Inneke Bosmans

Nieuw gemeenteraadslid Inneke Bosmans legt eed af

Nieuw gemeenteraadslid Inneke Bosmans (33) van Open Vld Kalmthout legde maandag 30 september 2019 de eed af

Verder in de gemeenteraad lanceerde Inneke drie voorstellen:
• Maak de schoolomgevingen veiliger via burgerparticipatie
• Maak deze legislatuur al werk van fiets- en voetgangerstunnels aan de stations
• Installeer een bouwcomité en maak het voortraject bij bouwvergunningen transparanter

Verkeersveiligheid schoolomgevingen

Schepen van mobiliteit, Jef Vandenbergh, was enthousiast over de suggestie om het bestuur te laten bijstaan bij de uitvoering van het beleidsprogramma op het vlak van verkeersveiligheid in de schoolomgevingen. Inneke Bosmans had voorgesteld om in zee te gaan met een externe partner, die het bestuur helpt om de schoolgaande jeugd, ouders en leerkrachten te betrekken bij dit project. Momenteel zijn het immers vooral de luidste roepers die gehoord worden op Kerkeneind 13. Jef Vandenbergh dacht actief mee na en opperde de idee om dit aan te pakken samen met de gemeenten van politiezone Grens. Het schoolverkeer stopt immers niet aan de gemeentegrenzen. Open Vld Kalmthout kan dit initiatief enkel toejuichen en kijkt uit naar de verdere uitwerking van dit voorstel.

Grondig onderzoek voorstel

Over de fiets- en voetgangerstunnels aan het station was de mobiliteitsschepen minder ambitieus. Hij wil het voorstel eerst grondig onderzoeken. Dat is uiteraard noodzakelijk, maar door hier geen investeringsbudget voor vrij te maken in de meerjarenplanning, is de kans vrij groot dat de uitvoering pas voor de volgende legislatuur is. Met de werken aan de stationsomgevingen van Heide en Kalmthout in het vooruitzicht, lijkt dit op zijn minst een gemiste kans. Open Vld Kalmthout zal dan ook druk blijven zetten om dit dossier in een stroomversnelling te krijgen.

RUP Woonbos II

Het aangepaste voorstel van het bouwcomité om het voortraject bij bouwvergunningen beter te structureren en transparanter te maken, zinde het bestuur dan weer helemaal niet. Alle hoop wordt gericht op een nieuw RUP Woonbos II, dat er ten vroegste eind 2020 zal zijn. Maar het is onmogelijk om elke situatie te voorzien in een RUP. Een RUP is uiteraard een goede leidraad en echt nodig in dat gebied van Kalmthout, maar dat zal de problematiek nooit helemaal oplossen. Bovendien lijkt het bestuur het doel van zo’n bouwcomité niet in te zien. Namelijk het voortraject, dat momenteel soms jaren aansleept, structureler en transparanter maken en vermijden dat er veel ongerustheid ontstaat onder de inwoners na bouwaanvragen. Gemeenteraadslid Inneke Bosmans stak dan ook de hand uit om eens samen te kijken naar de problematiek en te werken aan een oplossing. Burgemeester Lukas Jacobs ging echter niet in op deze uitgestoken hand. Open Vld Kalmthout zal desondanks op deze nagel blijven kloppen, want het staat in de sterren geschreven dat er nog zulke dossiers op ons afkomen.

Bron en foto: Open Vld Kalmthout

Facebook16
Twitter
Follow Me
Tweet