Laatste nieuws:
Fiets- en voetgangerstunnel in Heide populairste idee

Open Vld, Groen en N-VA voor meer informatie- en cyberveiligheid

Momenteel werken mensen vaker van thuis uit en worden meetings voornamelijk online gehouden, ook zo bij het Kalmthouts gemeentebestuur. Bovendien vergaart het bestuur meer en meer data over zijn inwoners en handelaars.

Informatie- en cyberveiligheid zijn dan ook belangrijker dan ooit. Daarom stellen Open Vld, Groen en N-VA voor dat Kalmthout intekent op gerichte audits en het inzetten van ethische hackers om een meer informatie- en cyberveilige gemeente te creëren. De Vlaamse overheid voorziet in cofinanciering, waardoor de kost voor de gemeente beperkt blijft.

“Aan het begin van de coronacrisis stelden we al enkele vragen aan het gemeentebestuur hoe ze omgingen met cyberveiligheid,” aldus Inneke Bosmans (Open Vld Kalmthout). “Het gemeentebestuur bracht zijn personeel op de hoogte van de mogelijke gevaren die zich kunnen voordoen bij alle vormen van toenemende digitalisering zoals thuiswerk. Alle personeelsleden hebben in het verleden ook specifieke vorming genoten rond informatie- en cyberveiligheid.”

Open Vld, Groen en N-VA zijn blij dat het gemeentebestuur zijn personeelsleden informeert, maar willen toch extra stappen zetten om deze nieuwe dreiging goed te kunnen opvangen. Zo werd de gemeente Willebroek dit jaar al getroffen door een cyberaanval. Het gemeentebestuur moet kost wat kost vermijden dat dit in Kalmthout gebeurt.

Cofinanciering door Vlaamse overheid

“De Vlaamse overheid investeert dit jaar 2 miljoen euro om via gerichte audits het ict-systemen van steden en gemeenten sterker te beveiligen,” weet Stephanie Devos (N-VA). “De basisaudit, samengesteld door Audit Vlaanderen, detecteert de meest prioritaire potentiële kwetsbaarheden op het vlak van cyber- en informatieveiligheid. De Vlaamse overheid betaalt een groot deel van de kostprijs waardoor de prijs die de gemeente zelf moet betalen minder dan 2000 euro zal bedragen. Een unieke kans dus, om als gemeente het engagement voor een cyberveilige gemeente nog beter te realiseren.”

Studenten als ethische hackers

“Het is ook mogelijk om de audit in te bedden in een ruimer traject van VVSG en Howest,” vervolgt Hans De Schepper (Groen). “Howest heeft een gespecialiseerde bacheloropleiding computer & cyber crime en stelt 100 studenten als ethische hackers ter beschikking van lokale besturen. Ze leveren een verslag op maat, met heldere aanbevelingen hoe je de cyberveiligheid in je gemeente nog kan verbeteren. Extra positief aan dit project, en dat ligt me nauw aan het hart als routinier in het onderwijs: op deze manier dragen we een steentje bij aan de leerervaring van een toekomstige cyberspecialist.”

Gewoon doen

“Beide trajecten zijn perfect combineerbaar,” besluit Inneke Bosmans (Open Vld Kalmthout). “Daarom vragen we aan het college van burgemeester en schepenen om zowel in te tekenen op de basisaudit rond informatie- en cyberveiligheid, als op het aanbod van VVSG en Howest omtrent ethische hackers.”

Facebook14
Twitter
Follow Me
Tweet