Laatste nieuws:
Wanneer start fase 2 van de heraanleg van Over d’Aa

Wanneer start fase 2 van de heraanleg van Over d’Aa?

In de week van 6 juli wordt de parking van de Postbaan opengebroken voor het archeologieonderzoek.

De rioleringswerken en wegenwerken starten op 3 augustus 2020. De werken duren 169 werkdagen. Dat komt neer op één jaar. De planning kan verschuiven door weersomstandigheden, onvoorziene complicaties (coronavirus …). Alles is vermoedelijk klaar voor het bouwverlof van juli 2021. De voorbereidende werken aan fase 2 zijn afgerond. De nutsmaatschappijen hebben hun oude leidingen (gas, elektriciteit, water, data) vernieuwd en/of verplaatst, zodat ze niet onder de nieuwe weg komen te liggen. Dat maakt herstellingen in de toekomst een flink pak eenvoudiger.

Hoe lang zullen de werken aan fase 2 duren?

De werken mogen maximaal 169 werkdagen in beslag nemen. Wetende dat er circa. 220 werkdagen in een jaar zijn en rekening houdend met weerverletdagen, betekent dit dat de werken ongeveer een jaar zullen duren. Alles is vermoedelijk klaar voor het bouwverlof van juli 2021.

Is er nog iets gewijzigd aan de oorspronkelijke plannen?

Fase 2 bouwt ongeveer voort op het ontwerp van fase 1, met dat verschil dat Over d’Aa vanaf tankstation Smeekens de inrichting van een woonerf krijgt. Dat betekent dat het voetpad, de parkeerstroken en de rijweg op gelijke hoogte worden aangelegd. Ook wordt de straat daar zone 30. Gelijktijdig gaat het fietspad over in een fietssuggestiestrook. Verder voorzien we alle oversteekplaatsen van noppentegels voor slechtzienden. Dat gebeurt voortaan bij alle nieuwe infrastructuurprojecten in Essen. Verder krijgen het pleintje aan de Postbaan en het kerkplein water- en elektriciteitspunten en een afvoer voor de organisatie van evenementen. Op beide locaties komen eveneens oplaadpalen voor fietsen en auto’s.

Meer details over de werken vind je in de powerpoint die je hier kan downloaden.

Kunnen we de plannen inzien?

De goedgekeurde plannen voor fase 2 zijn onderaan deze pagina beschikbaar.

Komt er nog een infoavond voor de start van de werken?

Wegens de coronacrisis is er geen buurtvergadering mogelijk. We communiceren met buurtinfobrieven en zetten alle plannen op onze website.

Moet ik als bewoner zelf nog iets doen?

Bij bouwprojecten als de heraanleg van de Over d’Aa, zijn eigenaars verplicht om het regenwater af te koppelen, zodat het niet meer samen met het afvalwater in de afvalwaterriool terechtkomt. Het regenwater moet afgekoppeld zijn op het moment dat de rioleringswerken in de straat zijn uitgevoerd. In dit geval vermoedelijk de eerste helft van 2021.

Voor een telefonische afspraak belt u naar 012 74 54 93 (keuzemenu 1) van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur en 14.00 en 16.30 uur. U kan ook online uw afspraak boeken via www.bureaunotermans.be.

Vragen?

Heb je een concrete vraag over dit project? Stuur dan een mailtje naar overdaa@essen.be. Je kan ook terecht aan de Omgevingsbalie in het gemeentehuis. Samen doen we er alles aan om van Over d’Aa een veilige en aangename leefomgeving te maken!

Bron en beeldmateriaal: gemeente Essen

Facebook18
Twitter
Follow Me
Tweet