Laatste nieuws:
Tot 15 juni 2021 tijd om concessie aan te vragen begraafplaats Horendonk

Tot 15 juni 2021 tijd om concessie aan te vragen begraafplaats Horendonk

Wegens ruimtegebrek op de begraafplaatsen, gaat het gemeentebestuur over tot ruimingen. Maar je hebt nog tijd om een concessie aan te vragen voor een graf.

De begraafplaatsen in Essen worden met de nodige aandacht verzorgd. Wegens ruimtegebrek gaat het gemeentebestuur over tot ontruimingen. We maken van de gelegenheid gebruik om de begraafplaats in te richten tot een mooi begraafpark. Hierbij wordt gestreefd naar groenere, aangenamere en beter gestructureerde begraafplaatsen.

Op 15 juni 2020 startte de gemeente met de administratieve voorbereiding tot ontruimen. Enkel de niet-geconcedeerde graven (= graven in gewone rij waarvoor niet werd betaald) waarvan de wettelijke termijn van grafrust is verlopen komen in aanmerking om ontruimd te worden.

Nabestaanden krijgen ruim de tijd

De graven worden niet zomaar ontruimd. Aan de ingang van de begraafplaats en aan de betrokken graven hangt gedurende één jaar (dus tot 15 juni 2021) een bericht uit. Nabestaanden krijgen zo de tijd om een beslissing te nemen over het graf van hun dierbare(n) en om persoonlijke aandenkens weg te nemen.

Concessie nog mogelijk

Wij bieden nabestaanden de mogelijkheid om alsnog voor een concessie te kiezen. Voor de graven die wel worden ontruimd, plaatst de gemeente een gedenkteken zodat iedereen een plaats heeft om zijn dierbaren te herdenken.

Meer info?

Begraafplaatsbeheerder Veerle Peeters, 03 670 01 42 – veerle.peeters@essen.be
of schepen Helmut Jaspers – helmut.jaspers@essen.be

Hier kan je de volledige lijst met graven downloaden.

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook32
Twitter
Follow Me
Tweet