Laatste nieuws:
Open Vld Kalmthout wil opcentiemen voor ondernemers tijdelijk verlagen
Inneke Bosmans

Open Vld Kalmthout wil opcentiemen voor ondernemers tijdelijk verlagen

Tijdens de gemeenteraad van 27 april 2020 stelde gemeenteraadslid Inneke Bosmans van Open Vld Kalmthout voor om de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor ondernemingen tijdelijk te verlagen.

Al minstens van 13 maart tot 11 mei 2020 ondervonden nagenoeg alle handelaars, ondernemers en zelfstandigen hinder door de coronamaatregelen. Het lijkt Open Vld Kalmthout dan ook fair ze tijdens die maanden als gemeente niet te belasten op vermogen dat niet (optimaal) gebruikt kon worden om te ondernemen.

Schepen van financiën, Maarten De Bock (CD&V), wuifde het voorstel weg door te zeggen dat het wettelijk gezien onmogelijk is om zo’n maatregel te treffen. Maar dit klopt niet. Sinds 2019 kunnen gemeenten hun gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing differentiëren en lagere opcentiemen voorzien voor ondernemingen die rechtspersoon zijn of voor panden waar een handelsactiviteit of andere economische activiteit wordt uitgeoefend. Dit is ook een voorstel waarover gesproken wordt in de handreiking aan de lokale besturen vanuit de Vlaamse overheid.

Open Vld Kalmthout concretiseerde zijn voorstel en vroeg, tezamen met de N-VA- en VB-fractie aan het gemeentebestuur om de gemeenteraad van 25 mei te vervroegen naar 18 mei omdat gemeenten voor het aanslagjaar 2020 nog tot 20 mei 2020 de mogelijkheid hebben om hun opcentiemen op de onroerende voorheffing aan te passen. Open Vld Kalmthout is verheugd dat het gemeentebestuur op die vraag inging en de gemeenteraad stante pede samenroept.

Bron en foto: Open Vld Kalmthout

Facebook17
Twitter
Follow Me
Tweet