Laatste nieuws:
Extra corona-steunmaatregelen voor inwoners, verenigingen en ondernemers in Kalmthout

Extra corona-steunmaatregelen voor inwoners, verenigingen en ondernemers in Kalmthout

De gemeenteraad van Kalmthout, die voor het eerst digitaal wordt georganiseerd, beslist over een aantal nieuwe financiële steunmaatregelen als compensatie voor de schade die inwoners, verenigingen en ondernemers lijden als gevolg van de corona-crisis.

“Eerder maakten we een aantal maatregelen bekend waarmee we opnieuw zuurstof pompen in onze lokale economie”, zegt burgemeester Lukas Jacobs. “Zo is er de aankoopbon van € 10 voor elke inwoner en de Kalmthoutse hinderpremie van € 500 voor de bedrijven die verplicht werden om te sluiten. Dat is al goed voor zo’n € 300.000 steun aan onze lokale handelaars.”

Extra impulssubsidie verenigingen

Maar er is niet alleen steun voor de lokale economie. Een nieuwe maatregel is ook extra geld als ondersteuning voor het sociaal-cultureel leven in Kalmthout. “We verwachten dat zo’n 60-tal evenementen van Kalmthoutse verenigingen worden geschrapt door de corona-maatregelen”, zegt Silke Lathouwers, schepen voor evenementen. “Die activiteiten zorgen vaak voor extra geld in de kas van de verenigingen. En dat lopen ze nu mis. Daarom voorzien we een extra subsidie van € 250 voor elke erkende vereniging die hun evenement afgelasten tijdens de periode van de corona-crisis.”

Extra corona-steunmaatregelen voor inwoners, verenigingen en ondernemers in Kalmthout2
Burgemeester Lukas Jacobs
Kalmthoutse compensatiepremie

Ook nieuw is een Kalmthoutse compensatiepremie van € 375. Die komt er boven op de Vlaamse compensatiepremie van € 3000 voor bedrijven die niet moesten sluiten, maar toch een forse omzetdaling hebben van minstens 60%. “Zo is er ook Kalmthoutse steun voor winkels en bedrijven die open mochten blijven, maar in praktijk zo goed als geen omzet meer hadden door al de beperkende maatregelen”, zegt Lukas Jacobs, die bevoegd is voor lokale economie.

Schrappen huur

De gemeente verhuurt, vaak op jaarbasis, verschillende lokalen, gebouwen, zalen en infrastructuur aan heel wat verenigingen in Kalmthout. “Die huur wordt uiteraard geschrapt”, aldus schepen van financiën en sport Maarten De Bock. “Heel wat cultuur-, sport-, jeugd- en ouderenverenigingen kunnen er geen gebruik van maken, dus rekenen we er ook niets voor aan gedurende de ganse periode van de beperkende corona-maatregelen.”

De gemeente heeft ook een aantal concessieovereenkomsten met ondernemers, zoals o.a. de cafetaria’s bij gemeentelijke sportinfrastructuur. “Ook die concessievergoeding valt weg, vermits die al de ganse corona-periode gesloten zijn”, vult Maarten De Bock aan. “En de abonnementen voor het gemeentelijk zwembad worden automatisch verlengd met de periode van de corona-crisis.”

Belastingen later verstuurd

Een bijkomende financiële maatregel is het later versturen een aantal belastingen. “De Vlaamse belasting op de onroerende voorheffing, met gemeentelijke opcentiemen, zal later verstuurd worden”, weet Maarten De Bock. “Ook de huisvuilbelasting zullen we later verzenden.” De belastingreglementen voor standgelden van markten, kermissen en ambulante handel worden tijdelijk opgeschort. “Hier en daar wordt ook gepleit voor het tijdelijk inperken van specifieke ondernemingsbelastingen, zoals belasting op terrassen van de horeca of drijfkracht bij ondernemingen. Maar die hebben we niet in Kalmthout, dus moeten we ze ook niet opschorten”, zegt Maarten De Bock. “Tot slot, de financieel directeur van de gemeente zal rekening houden met mogelijke invorderingsproblemen door tijdelijke betalingsmoeilijkheden van de belastingplichtige. Zo kunnen er afbetalingsplannen toegestaan worden. Dat wordt beslist door de financieel directeur.”

Facebook122
Twitter
Follow Me
Tweet