Laatste nieuws:
Martine de Weerdt schrijft...

Martine de Weerdt schrijft…

Een scherpe blik op dingen gecombineerd met een scherpe pen, de perfecte combinatie voor weer een column van Martine de Weerdt.

Een ochtendje in de kantoren van de regering…

‘Zeg, mag ik eens efkes binnen komen?’
‘Jot jong, wat is het probleem?’
‘Ha, ja… ik denk dat ik een foutje heb gemaakt in een berekeningske.’
‘Alle jong? Hoe kan dat nu? En zit ge er ver neffe?’
‘Tja wette… dat is maar gelijk dat ge dat bekijkt he..;’
‘Over welk getallleke hebben we het hier dan?’
‘Zoiets van een om en bij 1.8 miljard…’
‘Alle jong? Hoe komt ge daar bij?’
‘Verkeerd toetske? Dikke vingers? Een minneke in plaats van een pluske…
Ben ook maar ne mens, hè! Vergissen is menselijk!’
‘Ja, inderdaad. Gelukkig maar dat ge dat niet expres doet!’
‘Niets expres… En als ge dan twee dagen geleden ineens een factuurke onder uwe neus krijgt voor een vliegtuigtripke van 28.000€…
Ja dat moet er dan ook nog efkes ingebracht worden he….Ah ja want dat moet nog betaald worden.’
‘Is dat niet wat veel voor efkes over en weer te vliegen?’
‘Ja zeg, als ze gaan ambras maken om alle twee aan het raamke te zitten…en ge wilt dat het politiek correct verloopt… Dan kost dat geld ze!’
‘Ah ja… ik zit ook gere aan ‘t raam. Mor Godverdoeme verkeerd gerekend!!!
‘Dat gaan ander partijen gebruiken he! Die gaan ons incompetentie aansmeren. Zeker weten!’
‘Zeg, die doen dat niet veel beter ze! Geeft die een jaar en dan is dat is ook naar de klote ze.’
‘Jaja…maar toch! En nu? Waar gaan we de ping ping halen?’
‘Bij het gepeupel…’
‘Ja natuurlijk, dat is logisch… maar die gaan daar niet mee lachen he?’
‘Heeft er hier de vorige keer met de verhoging van den BTW op den elektriek, ook maar ene zijn broek afgetrokken om te komen kakken op de borduur voor het parlement?’
‘Dat ik weet niet… gene stront gezien….maar ze weten dat ze een gasboete kunnen krijgen als ze geen zakske bij hebben he!!’
‘Ja…ook waar, maar soit, ik dacht aan van nog een paar 6% tjes een paar 21 skes te maken of hier en daar een extra takske…’
‘Mor dan niet oep den elektriek he?’
‘Nee, nee, nee, nee, daar moeten we een jaarke afblijven…
Maar er zijn nog genoeg dingskes dat we kunnen verhogen toch?’
‘Idee?’
‘Maar ja…ge moet dat doen op iets dat ze nodig hebben.
Een takske extra op het water misschien? Dat is al weer efkes geleden.’
‘Ja, dat is een idee.’
‘We kunnen ook zeggen dat we veel geld in universele studies hebben gestoken… ‘
‘Ik maak wel een fictief factuurke en breng dat in waardoor we al wat kosten kunnen inbrengen die der niet zijn.’
‘Da’s dan al kassa kassa.‘
‘Ah ja, en nu dat er geschupt wordt op de Bahama’s, dan moeten we toch wat anders zoeken om het geld in weg te steken he?’
‘Ja… ook een goei idee jong!’
‘En wat hebben we dan laten onderzoeken? Voor het geval als ze me dat vragen, hè.’
‘De witte kassa… die doet het niet zoals verwacht…’
‘We gaan er nog een roze moeten bijzetten.’
‘Dat is dan nog eens ne keer €935,- per horecazaak extra in the pocket.’
‘En kunnen we nu is voor ne keer geen zouttaksen aan toe voegen? Dat hebben we nog niet gehad hè?’
‘En we kunnen misschien ineens het gepeupel op de één of andere manier belasten op de voordelen die wij gegeven hebben met aankoop van dure hybrideauto’s… Als we dan toch bezig zijn.’
D’ie giftjes moeten ook nog terugkomen toch? We deden dat al met de zonnepaneeltjes…’
‘Is er toen iemand komen kakken op onze borduur?’
‘Ook niet hè!’
‘Neen, alle jong. Godverdoemme zeg, ik wou u just met uw kloten buiten smijten, omdat ge niet kunt tellen maar ge zijt echt innovatief.’
‘Ik ga u houden want gij zorgt misschien nog voor wat extra geld in de staatskassa.’
‘Dat zijn dan weer extra’s voor de sociale zekerheid.’
‘Zijt ge zot… weet te gij hoelang dat dat geleden is dat ik nog is op vakantie ben geweest…?’
‘Ook waar, je kunt pas voor een heel land zorgen als ge u eigen af en toe is soigneert toch?’
‘Dus…..een opslagske… een duizendje? Zit dat er dan nog in? Voor mijn goei ideekes?’
‘Maar ja jong… maar ge zijt zeker… Er gaat niemand komen kakken op onze borduur he?’
‘Neen vent… die betalen gewoon!’
‘Die betalen gewoon?’
‘Maar ja…’
‘En ze komen niet kakken he?’
‘Nie nie, die kakken niet.’
‘Allee, dat hebben we weer goed opgelost…
‘Zou zeggen “keep up the good work!”
‘Nondeju, Ik ben weer ne contente mens…’
‘Ja, mercikes… Ge weet , ik denk mee hè. Enne,ik zal volgend jaar dan maar nen andere laten tellen zekers,’
‘Maar nee man… gij doet dat goed…ge moogt dat opnieuw doen.’
‘Bon, saluut dan he.’
‘Ja saluut he. Maar zeg, nog efkes… Als er nu de één andere het in hare kop krijgt om het één en ander over ons op hare facebook te zetten?’
‘Dan zegt ge gewoon, “Lomp kieke… wat wete gij nu over regeren!!!!”…’
‘En die gaat dan niet komen kakken?’
‘Neeje, die is lomp… die gaat niet komen kakken!’

Martine de Weerdt

Facebook6
Twitter
Follow Me
Tweet