Laatste nieuws:
Jeannine Douws - Column

‘EEN’ bedrijf uit de voedingssector

Ik heb juist de extra nieuwsbrief doorlezen van onze gemeente. Op blz. 2 staat het piepklein artikel 2.333, waarin wordt vermeld dat “EEN” bedrijf uit de voedingssector vorige week maar liefst 350 kg biefstuk schonk aan woon-zorgcentra in Essen en Kalmthout. Goed voor 2.333 biefstukken van 150 gram. Het bedrijf bleef met een grote voorraad zitten, omdat de restaurants gesloten zijn. Dat de senioren in de woon-zorgcentra het heel moeilijk hebben deze weken en dat een lekker stuk vlees de pijn hopelijk een beetje kan verzachten. Eerst en vooral is het van dat bedrijf een uitermate schitterend initiatief, om in de eerste plaats te denken aan al die senioren die het momenteel inderdaad héél moeilijk hebben. Anderzijds lees ik in de media, ik zal het maar de gazet noemen, dat de aardappelboeren met tonnen aardappelen overschot zitten, omdat de frituren én de restaurants gesloten zijn en die vernietigd zouden moeten worden. Ik noem dat op zijn minst degoutant 👿. Als het seizoen niet meezit en de boeren hebben een slechte oogst, zowel wat aardappelen, groenten of fruit betreft, hangen ze aan de bel voor subsidies. Nu ze tonnen overschot hebben moet het in hun ogen vernietigd worden. Dus ik zou zeggen “Neem een voorbeeld aan “EEN” bedrijf uit de voedingssector en schenk het aan de woon-zorgcentra én/of de particuliere mensen, die het momenteel ook moeilijk hebben en misschien in de armoede terecht zouden kunnen komen. Wat ik trouwens ook zou willen vermelden is het feit dat veel bedrijven en verenigingen, die een solidariteitsactie hebben opgezet, hetzij voor het maken van mondmaskers, hulpverleners in de bloemetjes zetten, pralines, brood en dergelijke aan woon-zorgcentra gratis leveren, laptops, pc’s of tablets aan kinderen aanbieden, meestal met bedrijfsnaam of verenigingsnaam worden vermeld. Maar “EEN” bedrijf dat 2.333 biefstukken levert aan de woon-zorgcentra in Essen en Kalmthout als “EEN” bedrijf in de voedingssector wordt weergegeven. Nu denk ik wel dat ik niet zó dom ben dat ik niet zou weten over welk bedrijf het in dit geval zou gaan. Maar ere wie ere toekomt, zodat het in deze toch wel evident zou zijn om dit bedrijf bij naam te noemen. Zodat we later, na deze coronatoestanden, ONZE solidariteit kunnen betuigen door daar onze centen te spenderen.

Jeannine

Facebook40
Twitter
Follow Me
Tweet