Laatste nieuws:
Bankautomaten en cashpunten in Wuustwezel

Bankautomaten en cashpunten in Wuustwezel

In 2010 telde ons land nog 8.312 geldautomaten. Eind 2024 zouden er nog minder dan 4.000 automaten overblijven. In 14 jaar verdwenen dus meer dan de helft van de automaten.

Twee redenen

Twee redenen liggen aan de grondslag van het verdwijnen van de geldautomaten uit het straatbeeld. Enerzijds wordt er steeds minder met contant geld betaald. Daardoor neemt het gebruik van de geldautomaten af en werden een aantal dubbele automaten verwijderd of verplaatst. Anderzijds zijn vier Belgische grootbanken gestart met de uitrol van een gezamenlijk netwerk van geldautomaten (project Batopin). Ook de kleinere banken willen op dat vlak gaan samenwerken. Het totale aantal cashpunten gaat daarmee drastisch dalen.

Betere spreiding

Om deze achteruitgang af te remmen, besloot de Belgische regering in te grijpen. De banken worden verplicht om in een betere spreiding van de automaten te voorzien. Zo zou men in stedelijke gebieden op twee kilometer van ieders woning een bankautomaat moeten voorzien, in landelijke gebieden binnen de vijf kilometer, in ‘tussenliggende gebieden’ binnen de drie kilometer. Die normen gelden telkens voor 85% van het grondgebied. De banken worden ook verplicht om in elke gemeente één bankautomaat te voorzien.

Wat betekent dat voor de gemeente Wuustwezel?

Wuustwezel bestaat uit drie grote woonkernen: Gooreind, Loenhout en Wuustwezel-centrum. We stellen vast:
… dat er in Wuustwezel-centrum nog gewone bankautomaten zijn;
… dat er in Gooreind nog één gewone bankautomaat is;
… dat er in Loenhout GEEN bankautomaat is.

Batopin heeft recent in Gooreind een cashpunt geopend op de gemeentelijke parking achter de kerk. Ook voorzien ze in de nabije toekomst een cashpunt in Wuustwezel. Maar Loenhout werd niet in de plannen opgenomen.

Ook in Loenhout zou het lokaal bestuur graag opnieuw een bankautomaat zien, ook al bedraagt de afstand tot het dichtstbijzijnde cashpunt er geen vijf kilometer. Voor ouderen en mensen met een fysieke beperking is een verplaatsing naar Wuustwezel of Hoogstraten tenslotte niet zo evident. Daarom werden Febelfin en de Nationale Bank recent gevraagd om de situatie voor Loenhout opnieuw te bekijken.

Wordt vervolgd…

Bron: gemeente Wuustwezel
Foto: Noordernieuws.be

Facebook28
Twitter
Follow Me
Tweet