Voorlopig geen woonproject achter Guido Gezellelaan

Voorlopig geen woonproject achter Guido Gezellelaan

Het plan om op de voormalige site van IPSAM achter de Guido Gezellelaan zorgwoningen te bouwen, gaat voorlopig niet door. Ook omdat er vragen zijn of het wel écht om zorgwoningen gaat.

Een aantal jaren geleden verscheen in de krant een artikel waarin een verkaveling met zorgwoningen op de gronden achter de Guido Gezellelaan werd aangekondigd. Toch werd pas nu een plan ingediend. Dat plan leidde tot een reeks bezwaren en negatieve adviezen, onder meer van de Gecoro (het officiële adviesorgaan voor ruimtelijke ordening). Zo zijn er twijfels of het wel echt om zorgwoningen gaat en niet om gewone appartementen. In het ontwerp zijn sommige deuren bijvoorbeeld te smal om met een rolstoel door te rijden…

De gemeenteraad moest enkel beslissen over het wegtracé in de geplande verkaveling. Ook dat riep heel wat bedenkingen op: zo wordt het verkeer in de Guido Gezellelaan wellicht erg druk en ook de ontsluiting voor fietsers blijkt onvoldoende. De raad wees het plan dan ook unaniem af. Maar op de vraag van Dirk Smout (N-VA/PLE) of er een duidelijke visie is op de criteria die een nieuw plan wel aanvaardbaar zouden maken, kwam er geen antwoord van het schepencollege. Guy Van den Broek (N-VA/PLE) vroeg dan maar om een bespreking in de raadscommissie Omgeving.

Bron: N-VA/PLE
Foto: Noordernieuws.be

Facebook33
Twitter
Follow Me
Tweet


Alarm Van Loon en Benga Security zijn nu één!