Laatste nieuws:
N-VA en PLE verkiezen nieuwe besturen

N-VA/PLE verkiezen nieuwe besturen

Op 14 oktober werd N-VA/PLE de grootste politieke formatie in Essen. In de voorbije weken vernieuwden zowel PLE als de Essense N-VA afdeling hun bestuur.

Bij N-VA werd Dirk Smout opnieuw tot voorzitter verkozen. Hij zetelt ondertussen 24 jaar in de gemeenteraad en kan dus op heel wat ervaring bogen: “Met N-VA/PLE wonnen we de verkiezingen op 14 oktober. De CD&V/sp.a-coalitie verloor één zetel, maar werd toch verdergezet. Met een ongezien sterke fractie gaan we dus zes jaar lang constructief oppositie voeren.”

Sally Danssaert is de nieuwe ondervoorzitter van de Essense N-VA. Zij zetelt sinds begin januari in het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst, die de belangrijkste taken van de OCMW-raad overnam. Danssaert: “Ook in dat Comité gaan we ons engagement en onze deskundigheid ten volle inzetten, om een zo goed mogelijk bestuur in Essen mogelijk te maken.”

Voor de Essense N-VA-afdeling staan in de komende maanden natuurlijk ook de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 26 mei centraal. Dirk Smout, kandidaat 28 op de N-VA-lijst voor het Vlaams Parlement: “Het wordt een boeiende verkiezingscampagne met een heel belangrijke inzet. De grote uitdagingen van morgen vragen om een duidelijke visie. Op veiligheid, werkgelegenheid, migratie, het klimaat. Vanuit Essen staan we klaar om mee aan de N-VA-kar te trekken.”

Politiek moet mensen samenbrengen

Geert Vandekeybus werd herverkozen als voorzitter van de lokale partij PLE (Project Leefbaar Essen). Sinds januari zetelt hij ook opnieuw in de gemeenteraad: “Ik ben er rotsvast van overtuigd dat Essen meer dan ooit een échte Essense partij nodig heeft, die mensen samenbrengt om samen een visie uit te werken, daar partners voor zoekt en zo probeert onze gemeente leefbaarder te maken. Zo werkt PLE en zo gaan we onze partij verder uitbouwen.”

Ondervoorzitter werd Tom Hufkens : “Ik woon nog niet zo lang in Essen. Ik voel me heel welkom in onze gemeente en wil graag het PLE-project mee aansturen. Veiliger verkeer, ruimte voor de verenigingen, meer inspraak, meer groen… het mag niet bij woorden alleen blijven!”.

Bron en foto: N-VA/PLE

Facebook11
Twitter
Follow Me
Tweet