Laatste nieuws:
Essen krijgt snelheidszones

Essen krijgt snelheidszones

Essen wordt ingedeeld in snelheidszones van 30, 50 en 70 km/u. Daardoor moet niet langer voor elke straat afzonderlijk een maximumsnelheid worden vastgelegd. Een reeks extra straten komen in de zone-30 te liggen, en daarbij kwamen er vragen in de raad.

Vals gevoel van veiligheid

Het zoneringsplan, dat samen met de politie werd opgesteld, deelt Essen in zones van 30, 50 en 70 km/u in. De invoering gebeurt voorlopig enkel in Wildert, Horendonk en Hoek, waar de zonering op 1 maart 2020 zal ingaan. Voor Essen-Centrum en Heikant werden de zones reeds ingetekend, maar de invoering volgt pas later. Dirk Smout (N-VA/PLE) opende de discussie en gaf aan een dubbel gevoel te hebben bij de beslissing. Enerzijds is de indeling in zones een stap vooruit, want die zorgt voor minder borden en dus meer duidelijkheid. Anderzijds worden plots veel straten zone-30 zonder deze her in te richten, waardoor velen zich niet aan de snelheid zullen houden. Dat zorgt voor een vals gevoel van veiligheid. Hij vond het invoeren van de zonering zonder flankerende maatregelen een gemiste kans. Ook Jokke Hennekam (sp.a) stelde vragen: hoe zal de zone-30 worden afgedwongen ? Komen er extra controles ?

Schepen Brigitte Quick (CD&V) verdedigde de maatregel: er zal voldoende gesensibiliseerd en ook gecontroleerd worden. Bovendien gaat het nu vooral om straten in wijken waar niet echt snel wordt gereden en waar een grote sociale controle is. Ook burgemeester Gaston Van Tichelt (CD&V) vond het beter om eerst de zonering in te voeren en dan nadien te kijken of er nog bijkomende maatregelen nodig zijn. Annemie Baeyaert (N-VA/PLE) vroeg waarom er niet wordt gewacht op het mobiliteitsplan dat in opmaak is, maar Van Tichelt gaf aan dat dit plan vooral in het Centrum impact zal hebben. Ondertussen kan de zonering in de rest van Essen al worden ingevoerd. Uiteindelijk keurden CD&V en sp.a de zone-indeling goed, N-VA/PLE en VB onthielden zich.

Bron: N-VA/PLE
Foto: Pixabay

Facebook114
Twitter
Follow Me
Tweet