Laatste nieuws:
Gewijzigde verkeerssituatie schoolomgeving Putte

Gewijzigde verkeerssituatie schoolomgeving Putte

Met het oog op de vele fietsers wijzigt de verkeerssituatie in de schoolomgeving in Putte.

Uit tellingen blijkt dat in de Sint-Dionysiusstraat in Putte een op drie weggebruikers fietsers zijn, vooral bij het begin en het einde van de school. Vaak moeten die fietsers hun weg zoeken tussen de (foutief) geparkeerde en rijdende voertuigen, terwijl ze net nood hebben aan meer ruimte en een beter overzicht.

Daarom is de gemeente Kapellen genoodzaakt om volgende maatregelen te treffen:
-In de Sint-Dionysiusstraat wordt tussen de Oosthoevestraat en de Leopold Scheiperslaan een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd langs de pare kant. Parkeren langs de onpare huisnummers blijft toegelaten.
-In de Sint-Dionysiussstraat wordt eenrichtingsverkeer ingevoerd tussen de Leopold Scheiperslaan en de Oosthoevestraat, met als toegelaten rijrichting naar de Oosthoevestraat.
Deze maatregelen starten in de herfstvakantie in een proefopstelling. Na de krokusvakantie in 2020 worden deze verkeersmaatregelen geëvalueerd en indien nodig aangepast.

De gemeente hoopt hiermee de situatie in de Sint-Dionysiusstraat veiliger te maken voor de zwakke weggebruikers.

Bron: gemeente Kapellen
Foto: Pixbay

Facebook13
Twitter
Follow Me
Tweet