Laatste nieuws:
Veiligere oversteken aan fietsostrade en omgeving

Veiligere oversteken aan fietsostrade en omgeving

Sp.a-JijmaaktEssen vraagt veiligere oversteken aan fietsostrade, bijkomende fietsstraten en duidelijkere signalisatie

“Het laatste stuk fietsostrade in Essen tussen de Kalmthoutsesteenweg en Paviljoenweg is onlangs gerealiseerd. Binnenkort gebeurt ook nog de laatste afwerking zoals het aanbrengen van de signalisatie. Deze fietssnelweg wordt meer en meer gebruikt en is een ideale en veilige fietsverbinding”, zegt sp.a-JijMaaktEssen-fractieleider Jokke Hennekam.

Cardijnstraat, Elf Novemberstraat, gedeelte Middenstraat en Kalmthoutsesteenweg naast viaduct omvormen tot ‘fietsstraat’

“Om ze nog veiliger en efficiënter te maken vragen we een aantal bijkomende aanpassingen, vooral aan de kruispunten. Daar waar de fietsostrade afwijkt van haar tracé langs spoorlijn 12, en dus door woonstraten loopt, deze woonstraten om te vormen tot volwaardige fietsstraat. We denken hierbij aan de Cardijnstraat tot aan de Elf Novemberstraat, de Elf Novemberstraat, de Middenstraat van overweg tot de tweede verkeersdrempel aan de Pastoor Schoetersstraat en het stukje Kalmthoutsesteenweg naast de viaduct (zoals men ook in Kalmthout heeft gedaan..). De locaties waar de fietsostrade de rijweg kruist en de fietser geen voorrang heeft het wegdek groen schilderen. Eveneens zoals in Kalmthout gebeurd is. Dit komt niet alleen de verkeersveiligheid, maar ook de uniformiteit en duidelijkheid ten goede. De fietsstraten voorzien van duidelijke signalisatie en bebording, blauwe belijning bij het begin van de fietsstraat, pictogrammen op het asfalt over de lengte van de fietsstraat.”

“Op een paar stukken van de fietsostrade ligt de wegenis er, zeker voor fietsers, minder comfortabel bij. Vandaar het voorstel om zowel het Akkerstraatje als de verbinding tussen de Elf Novemberstraat en de Sint-Jansstraat mee op te nemen in de planning voor vernieuwing van het wegdek of overlaging.”

Bron: Sp.a-Jijmaakt Essen
Foto: Pixabay

Facebook34
Twitter
Follow Me
Tweet