Laatste nieuws:
Halt aan geweld in Corona- en andere tijden

Halt aan geweld in Corona- en andere tijden

sp.a-JijMaaktEssen stelt voor om nog beter steun en hulp te verlenen aan slachtoffers van intrafamiliaal geweld. Die zijn er in coronatijden (en daarbuiten) véél, zegt Emma Lambregts (Zij-kant).

“Met de coronacrisis en het ‘blijf in je kot’ komt de problematiek van huiselijk geweld opnieuw, terecht en met méér urgentie dan voorheen aan bod. De hulplijn 1712 wordt overstelpt met vragen. De meldingen van intrafamiliaal (IFG) geweld kennen er zelfs een toename van om en bij de 70 procent”, zegt Emma Lambregts, bestuurslid van sp.a en Zij-kant.

In onze politiezone wordt er gelukkig al jaren met prioriteit en veel aandacht gewerkt rond deze problematiek. Maar er is uiteraard ook -en minstens even belangrijk- de niet-politionele hulpverlening. Die gespecialiseerde hulpverlening verloopt voor de écht erge gevallen van intrafamiliaal geweld best via het Family Justice Center. Dat is echter tot nu toe gecentraliseerd in Antwerpen en dus niet bij de deur te vinden. Bovendien zijn de medewerkers in Antwerpen overbevraagd. Bij die hulpverlening mangelt het dus in onze regio waardoor slachtoffers van hulp verstoken blijven of niet de meest gepaste hulp krijgen.

Emma Lambregts: “sp.a-JijMaaktEssen stelt daarom voor om samen met de andere gemeenten uit de politiezone Grens (Essen-Kalmthout-Wuustwezel) een gespecialiseerde hulpverlener aan te werven, die aangestuurd wordt door het Family Justice Center”.

Ook in onze politiezone is intrafamiliaal geweld een nog ruim onderschat probleem. Per dag is er gemiddeld minstens één incident van geweld binnen het gezin dat een proces-verbaal oplevert. Daarenboven blijft het ook vaak moeilijk omwille van relationele, praktische en emotionele problemen om überhaupt aangifte te doen. Zeker in de huidige context waarbij mensen gedwongen zijn quasi permanent in dezelfde ruimte te leven. Experten waarschuwen nu voor een grote toename van geweld in gezinnen en tussen partners.
Om de alles praktisch voor te bereiden start nu overleg met de andere gemeenten, de politiezone Grens, de eerstelijnszone en alle betrokken hulpverleningsorganisaties. Wordt dus spoedig vervolgd…

Facebook52
Twitter
Follow Me
Tweet