Laatste nieuws:
‘t Kabaske en zijn vrijwilligers
‘t Kabaske en zijn vrijwilligers

‘t Kabaske en zijn vrijwilligers

Sociale kruidenier ’t Kabaske zou niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers. Op dit moment werken er achtendertig. Eindverantwoordelijke en oprichter is Marc Hense (67), hij nam meer dan zeven jaar geleden het initiatief, samen met een groep mensen vanuit de Christelijke Arbeidersvereniging. Gedurende een jaar werd marktonderzoek gedaan en bekend gemaakt aan de middenstand wat de bedoeling was en wat niet. Dat ’t Kabaske geen concurrerende positie in zou gaan nemen, maar puur gericht ging zijn op mensen die de gewone boodschappen niet kunnen betalen.
“In Essen zijn veel mensen die honger hebben en heel teruggetrokken leven, omdat ze arm zijn en honger hebben.” vertelt Marc. “Je komt niet zomaar in zo’n situatie, dat wordt vaak veroorzaakt door externe factoren. Denk hierbij aan ontslag, overlijden of ziekte. Dan wonen mensen misschien in een mooi huis, maar dat hoeft dus niet altijd wat te zeggen.” Uiteindelijk komen deze mensen bij het OCMW terecht, waar hun situatie gekend is. Daar kan tussenkomst worden geregeld, maar ook budgetbegeleiding en worden ze doorverwezen naar ‘t Kabaske.

Er zijn ook mensen die in structurele armoede leven, omdat ze niet zo goed met hun budget om kunnen gaan. “We zijn geen voedselbank, zoals je die in Nederland hebt,” licht Marc toe, “hier betalen mensen gewoon voor hun boodschappen, die voor 20% onder de prijs worden verkocht. Op die manier houden ze hun eigenwaarde, leert men de waarde van het geld kennen en blijven ze in de positie van de kritische consument.”
Omdat op de aankopen voor de dagelijkse boodschappen van de klanten van ’t Kabaske dus altijd toegelegd moet worden, zijn sponsors onmisbaar.
“Er zijn twee bakkers die gratis brood leveren, slachthuis Van Gool levert met 30% korting en hier doen we daar nog eens 10% van af. Ook zijn er twee groenteleveranciers die gratis leveren. Eén daarvan is een Nederlandse bio-boer, die ons het jaar van tevoren vraagt welke groente we graag hebben en die verbouwt hij dan.”
Buiten deze gulle leveranciers zijn er ook privé initiatieven. Zoals een weduwe in Kalmthout die al zes jaar producten schenkt, waarvan de opbrengst een deel van het verlies compenseert. Maar ook iemand die met pensioen gaat en het afscheidsbedrag aan ’t Kabaske schenkt, geld dat op verjaardagen wordt gegeven of met de Kerst. Allemaal schenkingen van mensen die met een goed hart bijdragen aan de mensen in de samenleving, die het, om welke reden dan ook, moeilijk hebben. Ook scholen zorgen voor een grote bijdrage met hun eindejaarsacties. Op diverse scholen geeft Marc Hense ook les over armoede, zodat kinderen beseffen dat armoede ook pal naast hen kan wonen, zonder dat ze het weten.

Van de achtendertig vrijwilligers zijn er tijdens het gesprek, buiten Marc, vier aanwezig: Jan Keuppens (68), Annie Van Maldegem (56), Nathalie Verboven (23) en Stijn Konings (28). Allemaal zijn ze gemotiveerd om hier te werken en de mensen van dienst te zijn.

Jan Keuppens
Jan Keuppens

“Ik heb altijd al vrijwilligerswerk gedaan,” zegt Jan, “hier werk ik nu zes-en-een-half jaar en werk ook in het Dienstencentrum.” Annie werkt hier nu bijna een jaar, “Bij Oxfam werk ik al zes jaar. Dan steun je de mensen die ver weg wonen, maar ik wil de mensen die hier niet veel geld hebben ook bijstaan.”

Nathalie en Annie
Nathalie en Annie

Ook Nathalie en Stijn zijn zeer betrokken bij hun werk en doen het graag en met groot enthousiasme. Nathalie werkt hier nu één en Stijn vijf jaar. Alle vrijwilligers krijgen een contract, een opleiding en zijn verzekerd. In hun contract is ook een geheimhoudingsplicht opgenomen.

Stijn Konings
Stijn Konings

“De budgetten van veel mensen zijn heel beperkt. Afhankelijk van de gezinssamenstelling kunnen ze aankopen doen voor een weekbedrag dat varieert van 12 euro tot 35 euro. De ervaring leert dat klanten meestal dit bedrag niet wekelijks kunnen spenderen. Deze bedragen zijn gebaseerd op wat iemand aan basisvoedsel nodig heeft om een week te leven (dit na aftrek van alle andere kosten zoals huishuur, energie enz.).
“Om te helpen de budgetten te kunnen spreiden, kunnen klanten hier terecht voor één toiletrol, maar ook 400 gram waspoeder of pampers per acht stuks.” De kassa verrekent de kortingen automatisch en zelfs dit computerprogramma is geschreven door vrijwilligers en wordt ook door andere sociale kruideniers gebruikt.
De leeftijden van de vrijwilligers zijn heel divers, er is iemand van tachtig, maar ook van drieëntwintig. De gemiddelde leeftijd komt hierdoor uit op rond de vijftig. Het moge duidelijk zijn dat heel veel instellingen niet zouden kunnen functioneren zonder vrijwilligers, die onbetaald heel kostbaar werk verrichten.

Er is eigenlijk altijd behoefte aan vrijwilligers, omdat door omstandigheden er ook wel eens mensen wegvallen. Hebt u ook het hart op de juiste plaats en bent u geïnteresseerd om mee te werken aan de sociale doelstellingen van ’t Kabaske? Neem dan eens contact op via het nummer: 03.667.53.54 of mail naar kabaske@telenet.be

LW

Facebook44
Twitter
Follow Me
Tweet