Laatste nieuws:
Start campagne 'RSD aan de Bak'

Start campagne ‘RSD aan de Bak’

Vrijdag, 10 januari, startte officieel de nieuwe campagne RSD aan de Bak van de gemeente Roosendaal om nog meer Roosendalers te motiveren hun afval te scheiden. De campagne ondersteunt de Roosendaalse doelstelling restafval te verminderen en grondstoffen uit afval te hergebruiken. De campagne bereidt de inwoners ook voor op het inzamelen van restafval 1 keer per 4 weken.

In de campagne ‘RSD aan de Bak’ zijn voorbeelden, tips en weetjes te zien over hoe afval te scheiden. Bijvoorbeeld welk afval mag in welke bak? En tips over hoe je afval kunt scheiden als je een kleine keuken hebt. De campagne gaat niet alleen over huishoudelijk afval, maar binnenkort ook over zwerfafval en bijvoorbeeld “duurzaam feesten”. Kortom, de campagne toont hoe leuk afval scheiden is en hoe iedereen van jong tot oud eraan bij kan dragen.

Wethouder Klaar Koenraad is blij met de start van de campagne: “Er ontstaat steeds meer huishoudelijk afval. We begrijpen dat het voor inwoners soms best lastig is dit op een goede wijze te scheiden. Met deze campagne willen we nog meer Roosendalers motiveren hun afval te scheiden. En waar mogelijk ondersteunen we met fysieke maatregelen. Zo kunnen inwoners vanaf 2 maart gratis luiers en incontinentiemateriaal apart inzamelen.”

Hiervoor plaatst de gemeente verspreid over Roosendaal speciale containers. Verder zet de gemeente een breed palet aan informatiemiddelen- en kanalen in over het scheiden van afval. Er is een nieuwe website gemaakt met veel informatie over afval, het scheiden ervan, afvaltarieven en de afvalwijzer. De komende maanden wordt deze website nog interactiever en kunnen inwoners ook mee gaan doen met winacties en evenementen. Het adres is: www.rsdaandebak.nl.

Afval scheiden

Het inzamelen en verwerken van afval kost veel geld en belast het milieu. Bovendien blijkt dat ongeveer 50% van het restafval nog bestaat uit afval dat prima kan worden hergebruikt. Afval scheiden én voorkomen spaart dus zowel geld als het milieu. Bovendien levert het grondstoffen op voor nieuwe producten. Landelijk is de doelstelling gesteld eind 2020 de hoeveelheid restafval omlaag te hebben gebracht naar 100 kg per inwoner per jaar.

Inzameling restafval 1 keer per 4 weken

Vanaf begin maart zal het restafval bij de inwoners van Roosendaal 1 keer per 4 weken worden opgehaald door afvalinzamelingsbedrijf Saver. Zowel de campagne als een uitgebreide folder die inwoners ontvangen, bereidt inwoners voor op deze wijziging. Via de afvalwijzer app kunnen inwoners de planning van het inzamelen raadplegen.

Bron: gemeente Roosendaal
Foto: Pxhere

Facebook23
Twitter
Follow Me
Tweet