Laatste nieuws:
Reconnection programma gestart

Reconnection programma gestart

Dak- en thuislozen uit Midden- en Oost- Europa worden geholpen met terugkeer naar thuisland

De gemeente Roosendaal zet een belangrijke stap in de aanpak van een groeiend maatschappelijk probleem. Ze heeft aan Stichting Barka de opdracht gegeven om de komende periode zo’n twintig arbeidsmigranten uit Midden- en Oost- Europa die zonder enig perspectief op straat leven, te begeleiden in hun terugkeer naar het thuisland. Het programma heet ‘Reconnection’.

De meeste Midden- en Oost- Europese migranten komen naar Nederland om te werken en geld te verdienen voor hun familie. Een aantal heeft hiervoor zelfs geld geleend. Als ze in Nederland zijn en geen werk meer hebben, bestaat de kans dat ze dakloos worden. En omdat er weinig aanspraak kan worden gemaakt op voorzieningen en ook er taal- en cultuurproblemen meespelen, komen ze in een uitzichtloze situatie terecht. Helaas is er bij veel migranten ook schaamte: zij durven niet terug naar hun land, omdat ze het gevoel hebben gefaald te hebben.

Repatriëren

Stichting Barka gaat de migranten ondersteunen bij het terugkeren naar het land van herkomst. De stichting heeft in de thuislanden (Polen, Bulgarije, Roemenië, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Estland, Letland, Litouwen, maar ook andere EU-lidstaten) een uitgebreid eigen netwerk van hulpbronnen, zoals woonvormen en verslavingsklinieken.

Samenwerking

De afgelopen jaren heeft Stichting Barka vergelijkbare trajecten opgestart voor de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Arnhem. In Roosendaal werkt de stichting nauw samen met de maatschappelijke opvang van WijZijn Traverse Groep, Novadic-Kentron, het outreachende OGGZteam en de gemeente.

Wethouder Klaar Koenraad: “Het gaat om zeer kwetsbare mensen, die geen enkel perspectief meer hebben. Zij hebben een duwtje in de goede richting nodig. De best passende hulp krijgen ze in hun thuisland. En van een partij die de taal spreekt en het netwerk heeft. Ik heb het volste vertrouwen in deze samenwerking met Barka en onze maatschappelijke partners.”

Bron: gemeente Roosendaal
Foto: Pixabay

Facebook18
Twitter
Follow Me
Tweet