Laatste nieuws:
Hoe pakt de gemeente de processierups aan

Hoe pakt de gemeente de processierups aan?

De eikenprocessierupsen zijn weer in groten getale aanwezig. Hier en daar zie je in Essen waarschuwingsborden staan of eikenbomen met linten er omheen. Daar stopt het natuurlijk niet bij. De gemeente heeft een duidelijk plan van aanpak.

De gemeente telt meer dan 6.000 eikenbomen op openbaar domein. Al deze bomen behandelen is een onbegonnen zaak. Daarom maakten we een prioriteitenlijst op, gebaseerd op de aanpak van de Provincie Antwerpen. Deze aanpak maakt een onderscheid in:

Prioritair te behandelen bomen:

-op openbare locaties zoals in druk bezochte parken, speeltuinen, het sportpark…
-op het openbaar domein langs woningen, langs bedrijven, scholen en langs drukbezochte fiets-of wandelpaden die in woongebied liggen of langs routes die veel gebruikt worden -als verbinding naar scholen, bedrijven en winkels.

Niet-prioritair te behandelen bomen:

Op deze locaties worden de rupsen niet weggehaald, maar waarschuwen en informeren we passanten. Deze bomen staan voornamelijk langs landelijke wegen en recreatieve fietsroutes en in publiektoegankelijke bossen. Hier vragen we om de nodige voorzichtigheid en zo nodig zelf beschermende maatregelen te nemen. Het beste is uiteraard om deze locaties zoveel mogelijk te vermijden. Zeker van begin juni tot half juli, wanneer de overlast het ergste is.

Wat doen we nog?

-We houden de locaties die vorig jaar voor veel overlast zorgden scherp in het oog en bestrijden de nesten waar nodig.
-We namen een aannemer in dienst die de nesten wegbrandt of opzuigt. De gemeente Essen was een van de eerste gemeenten die dit jaar startte met de bestrijding van de rupsen.
-We doen niet aan preventief chemisch behandelen van bomen. Het chemisch product doodt niet alleen de rupsen maar ook alle ander insecten, en dus ook de vogels die deze insecten eten. De chemische stoffen vervuilen bovendien de omgeving rondom de bomen.
-We doen wel aan preventief behandelen op natuurlijke wijze. We plaatsten mezenkastjes op plaatsen waar er veel nesten zijn. De mezen zijn de natuurlijke vijand van de rups.

Waarom hangen er lintjes aan de bomen?

-We hangen ze om de mensen te waarschuwen dat er nesten aanwezig zijn, maar vooral voor de aannemer. Zo weet die in welke bomen de nesten zitten die behandeld moeten worden. -Na het verwijderen van een nest komt er een datum op zodat de gemeente dit goed kan opvolgen.

Via de gemeente een interessante prijs om nesten op privédomein te laten behandelen
De gemeente geeft vanaf dit jaar particulieren de mogelijkheid om, tegen een door de gemeente voordelig bedongen prijs, nesten te laten verwijderen op privédomein.

Je hebt een aangetaste boom op privédomein? Dan kan je – als je dat wenst – deze tegen betaling laten behandelen door de aannemer die ook werkt voor het gemeentebestuur. We bedongen voor onze inwoners een interessante prijs. De prijs van de behandeling van een privéboom met nesten die onder de 3 meter zitten is 55,00 euro. Voor nesten hoger dan 3 meter, is het 105,00 euro.

In sommige gevallen zal de gemeente zelfs de kosten op zich nemen voor bomen op privédomein die over de openbare weg hangen.

Alle informatie over het hoe en waarom verwijderen van de processierups vind je op www.essen.be/processierups.

Bron en foto: gemeente Essen

Facebook21
Twitter
Follow Me
Tweet