Laatste nieuws:
Oude Galgenstraat afgesloten vanaf 4 augustus

Wegenwerken in Essen tot 30 juni

De gemeente investeert deze maand 457.000 euro in het onderhoud van verschillende wegen. Hier vind je de planning terug per straat. Algemeen kan je stellen dat op de dag van de asfalteringswerken, de straat niet toegankelijk is. Freeswerken versperren plaatselijk de doorgang. Plaatselijk verkeer mag wel over het gefreesd wegdek rijden.

Donkweg (Bontstraat tot Heikantstraat):

In de Donkweg wordt het resterende deel van de straat geasfalteerd. Dat van de kruising met de Bontstraat tot aan de Heikantstraat. In enkele gevoelige zones worden ook betonnen kantstroken geplaatst.

Werken in de Donkweg lopen van 18 tot 26 juni. Bij het uitvoeren van de betonnen kantstroken blijken er enkele extra werken nodig te zijn. Hierdoor zal het storten van het beton 2 dagen in beslag nemen in plaats van 1, en dit op 22 en 23 juni. Hierdoor schuiven ook het frezen en asfalteren van het wegdek 1 dag op naar respectievelijk 25 en 26 juni.

Wegenwerken in Essen tot 30 juni

Zandfort en Vleetweg

In het Zandfort wordt het deel net buiten de bebouwde zone opnieuw geasfalteerd. Ook zullen er hier betonnen kantstroken naast de rijbaan worden aangelegd.

Het plaatsen van de betonnen kantstrook loopt 1 dag uit en verplaatst daardoor naar 24 juni. In Zandfort en de Vleetweg wordt op 25 juni de toplaag gefreesd. Maandag 29 juni wordt er een nieuwe toplaag geplaatst.

Wegenwerken in Essen tot 30 juni2

Kleine zijstraten Oude Baan, Heikantvenstraat en Kortestraat

Op 23 juni zijn er freeswerken en op 24 juni asfalteringswerken in enkele kleine zijstraten.

Essendonk en Visserij

In de periode tussen 15 juni en 30 juni voert de gemeente onderhoudswerken in deze straten. In de straat Essendonk wordt de goot mee vernieuwd tussen de Oude pastorij en de Dreef. Het plaatsen van de nieuwe goot in deze straat verplaatst naar 25 juni. Hierdoor schuift de asfaltering ook op in deze straten, waardoor het wegdek ook niet openligt in het weekend. Dat betekent frezen op 29 juni en asfalteren op 30 juni.

Wegenwerken in Essen tot 30 juni3

Molenakkersstraat

In de Molenakkerstraat worden enkel kleine plaatselijke herstellingen uitgevoerd op 23 en 24 juni. Dit geeft enkel plaatselijk hinder voor doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer zou altijd door moeten kunnen.

Rijkmakerlaan en Duiventorenstraat

-op 22 juni wordt het wegdek afgefreesd
-op 23 juni staat de asfaltering van van deze zones gepland.

Op 22 juni tijdens het frezen, is deze zone slecht toegankelijk, maar kan er nog wel plaatselijk verkeer door. Op 23 juni wordt deze zone geasfalteerd en zal er tijdelijk geen verkeer mogelijk zijn. Om de hinder tot een minimum te beperken zullen de werken als volgt worden uitgevoerd:

De asfalteringswerken starten omstreeks 6.30 uur aan het kruispunt Rijkmakerlaan/ Rijkmakerlaan (1). Deze zullen opschuiven naar boven richting de Duiventorenstraat, waar ze tussen 10.00 en 12.00 uur in de voormiddag zullen geraken (2). Tot dan kan er nog langs de Duiventorenstraat gereden worden.

Vervolgens zal er geasfalteerd worden van het kruispunt van de Duiventorenstraat met de Rijkmakerlaan (3) richting Postbaan (4). Het kruispunt Rijkmakerlaan/Rijkmakerlaan (1) zal op dit moment terug opengezet worden. De nieuwe asfalt op de rest van de Rijkmakerlaan zal in de late namiddag voldoende afgekoeld zijn om plaatselijk verkeer terug toe te laten. De Duiventorenstraat zal de volgende ochtend terug gebruikt kunnen worden.

Blauwe pijlen = Asfalteren vanaf 6.30 á 7 uur tot ca. 10 à 12 uur, vanaf 16 uur overrijdbaar voor licht verkeer
Rode pijlen = Asfalteren vanaf ca. 10 à 12 uur tot einde dag, pas volgende ochtend terug overrijdbaar

Wegenwerken in Essen tot 30 juni4

Weersomstandigheden kunnen planning veranderen

Door externe omstandigheden kan de planning voor deze werken nog onderhevig zijn aan kleine wijzigingen.

Bron en afbeeldingen: gemeente Essen
Foto: Pxhere

Facebook15
Twitter
Follow Me
Tweet