Laatste nieuws:
=IMG_20170928_162029 Gildehuys u75

Sloop ‘t Gildenhuys start begin november

Dit najaar wordt het oude Gildenhuys in de Stationsstraat in Essen gesloopt. Hiertoe verleende het gemeentebestuur afgelopen zomer de sloopvergunning.

Kleinschalig woonproject

In de loop van november en december zullen we het oude Gildenhuys zien verdwijnen. Monnikenheide-Spectrum, dat de site in de zomer van 2021 verwierf, plant hier een kleinschalig woonproject voor een twintigtal bewoners. Daarbij komt ook een dagcentrum voor een veertigtal mensen met een verstandelijke beperking. Dit houdt ongeveer een verdubbeling in van de capaciteit die dagcentrum de Vlotter momenteel heeft in een huurpand in de Nieuwstraat in Essen.

Asbest

Monnikenheide-Spectrum heeft de firma Van de Mierop uit Essen aangesteld om het gebouw te slopen. Eerst gaat een gespecialiseerde firma volgens de regels van de kunst in enkele lokalen het asbest verwijderen. Deze werken verlopen volgens het sloopopvolgingsplan en staan onder toezicht van de veiligheidscoördinator. Rond midden november start dan de afbraak van het gebouw. Tegen de kerstvakantie zijn deze werken normaal gezien afgerond.

Detail

Leuk detail: het smeedijzeren ornament van het dak zal een nieuwe plek krijgen op het torentje van de woning aan de overkant van de Stationsstraat. Ook de ‘cinemastoeltjes’ van het balkon van het Gildenhuys worden zorgvuldig verwijderd en later hergebruikt. Tijdens de werken zal er steeds een inrit beschikbaar blijven voor wie langs de Stationsstraat naar de achterzijde van het Sint-Jozefinstituut wil.

Coopsaam

Het bureau Morgen Architectuur heeft de nieuwbouw ontworpen en de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. We hopen in 2024 de bouw te kunnen starten, want we streven ernaar in het voorjaar 2026 de nieuwe gebouwen in gebruik te nemen. De ervaring van dagcentrum de Vlotter leert dat Essen een hecht gemeenschapsleven heeft, waarin veel samenwerkingen mogelijk zijn. We spelen hierin in de toekomst graag onze rol. Een eerste concrete overeenkomst houdt in, dat de duurzame buurtwinkel CoopSaam naar de site zal verhuizen vanaf 2026. Het is de bedoeling dat de winkel meerdere dagen per week geopend zal zijn en dat we de samenwerking ook versterken in de uitbating.

Over Monnikenheide-Spectrum

Monnikenheide-Spectrum biedt professionele en warme dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en hun gezin. Dit omvat residentiële zorg (wonen), dagcentra, kortverblijf en speelplein, en mobiele of ambulante begeleiding. Het domein Monnikenheide in Zoersel, waar de werking startte in 1973, is een van de sites waar deze diensten worden aangeboden. Begin 2020 fuseerde Monnikenheide met Spectrum, dat een zeer gelijkaardig aanbod heeft, met campussen in Gooreind (Wuustwezel) en Essen. Daarnaast zijn er kleinschalige woningen en ateliers in Zoersel en Gooreind, Malle en Wuustwezel.

Bron: Monnikenheide-Spectrum
Foto: ©Noordernieuws.be

Facebook95
Twitter
Follow Me
Tweet