Laatste nieuws:
Ontdek 'Onze GroenRand-natuur' - Een project van GroenRand
©Karel De Blick- Boommarter

Ontdek ‘Onze GroenRand-natuur’ – Een project van GroenRand

De natuur in de Voorkempen is een ware parel om te aanschouwen, te ervaren en in te wandelen. Naast haar esthetische waarde biedt deze natuur ook tal van diensten aan de maatschappij, variërend van bestuiving tot waterzuivering. Het behoud van voldoende kwalitatieve natuur zou een permanente zorg moeten zijn voor alle overheden.

Verschillende oorzaken

Helaas verdwijnt en verkleint de natuur nog dagelijks door verschillende oorzaken. Een van de belangrijkste oorzaken is de versnippering van natuurgebieden door de bouw van woningen en bedrijven, de aanleg van wegen en het plaatsen van hekken. Deze versnippering verkleint niet alleen de natuurgebieden, maar beperkt ook de mogelijkheden voor planten en dieren om zich door het landschap te verplaatsen, wat essentieel is voor veel diersoorten.

Ontdek 'Onze GroenRand-natuur' - Een project van GroenRand
© Ben Hellebaut – vos
Klein en ruimtelijk geïsoleerd

Het vermijden van versnippering en het herstellen van verbindingen tussen natuurgebieden kunnen hier oplossingen bieden. Onze natuurgebieden zijn momenteel klein, ruimtelijk geïsoleerd en ingebed in een intensief gebruikt landschap, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor milieudruk van buitenaf. Versnippering leidt tot een verlies aan soortenrijkdom, genetische diversiteit en ecosysteemprocessen, wat versterkt wordt door klimaatverandering.

Ontdek 'Onze GroenRand-natuur' - Een project van GroenRand
© Els De Backer – ree
Maatregelen buiten natuurgebieden

Grotere, aaneengesloten natuurgebieden bieden meer kansen voor organismen en processen en helpen de natuur zich aan te passen aan de klimaatverandering. Om de milieukwaliteit in de natuurkernen van het netwerk te verbeteren en de kernen met elkaar te verbinden, zijn ook maatregelen buiten de natuurgebieden nodig. De overheid kan een samenhangend netwerk niet alleen realiseren en heeft onze hulp nodig. GroenRand begrijpt dat hoe meer mensen zich bewust zijn van wat er zich precies afspeelt in de Voorkempen, hoe meer fierheid en respect er ontstaat voor onze natuur. Vaak kijken we met bewondering naar exotische beelden, maar vergeten we om eens door het raam naar buiten te kijken. Als we dat doen, zouden we ontdekken dat wat er zich in de Voorkempen afspeelt minstens even fascinerend is.

Ontdek 'Onze GroenRand-natuur' - Een project van GroenRand
© Francois Eennaes – ijsvogel
Onze GroenRand-natuur

Daarom lanceert GroenRand het project ‘Onze GroenRand-natuur’. Vanaf 1 november laten elf getalenteerde fotografen op onze website u meegenieten van de prachtige fauna en flora in onze GroenRand-regio. Deze fotografen, waaronder François Eennaes, Paul Van Dijck, Geert Bollen, Rodrik Steverlynck, Ben Hellebaut, Karel De Blick, Frank Vermeiren, Els De Backer, Wim Verschraegen en Jos Jansen, zullen u betoveren met hun verhalen over bekende en onbekende dieren en planten, die verwondering opwekken en de liefde en het respect voor onze GroenRand-natuur vergroten.

Onze eigen prachtige fauna en flora

De natuur maakt deel uit van ons patrimonium en daar moeten we trots op zijn en goed voor zorgen. Dit project wil een positief verhaal vertellen. Door de natuur dichter bij de mensen te brengen, laten we hen ontdekken wat onze eigen prachtige fauna en flora te bieden hebben. Vanuit verwondering willen we iedereen aanzetten om de natuur in de Voorkempen te beleven. Als je bewondering hebt voor en geniet van de natuur, dan begrijp je beter dat er maatregelen nodig zijn om haar te behouden en te versterken.

Voor meer informatie en om de prachtige foto’s te bekijken, bezoek onze website.

SR

Facebook66
Twitter
Follow Me
Tweet